Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une
Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Tjenester

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) Skogbruk

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

  • skogkultur
  • veibygging
  • miljøtiltak i skog
  • utdrift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
  • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

 
Målgruppe

Skogeiere

Kriterier

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til

  • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
  • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog
Søknadsveiledning

Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging,  miljøtiltak i skog eller utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) skrives på skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Ved søknad om tilskudd til drift med taubane, hest mv., ta kontakt med Fylkesmannen for nærmere informasjon. For andre tiltak i skogbruket, ta kontakt med kommunen.

Søknadsskjema

Skjema SLF-920 og SLF-909

Søknadsbehandling

Fylkesmannen gjør vedtak om tilskudd til

  • veibygging 
  • tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
  • utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi)

For øvrig er det kommunen som er vedtaksmyndighet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Servicekontorets ansvar
Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 27.05.2015 10:53:34
Dele innhold