Tittel: Melding til barnevernstjenesten
Url: http://www.engerdal.kommune.no/tjenester/Sider/melding til barnevernstjenesten.aspx
Tjenester

Barnevernstjenesten (melding)

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) Barnevern

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig.

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

 

​​

Søknadsveiledning

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 27.05.2015 08:58:17
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Tjenester > Melding til barnevernstjenesten