Tittel: Kommunalt næringsfond
Url: http://www.engerdal.kommune.no/tjenester/Sider/kommunalt næringsfond.aspx
Tjenester

Kommunalt næringsfond

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling.

Beskrivelse

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet

 • etablererstipend
 • produktutvikling
 • markedsføring
 • investering i utstyr og maskiner

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.

 

​​

Målgruppe

Frivillige organisasjoner (stedsutvikling) og små og mellomstore bedrifter (bedriftsstøtte).

Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og enten

 • en årlig omsetning på mindre enn 10 mill. euro eller
 • en balanse på mindre enn 10 mill. euro

Mellomstore bedrifter har mindre enn 250 ansatte og enten

 • en omsetning på mindre enn 50 mill. euro eller
 • en balanse på mindre enn 43 mill. euro
Kriterier

En bedrift kan få inntil 200 000 euro over en treårsperiode (bagatellmessig støtte). Midlene skal normalt ikke benyttes til å styrke bedriftens egenkapital. Bedrifter i kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet (se lenke i feltet Regelverk) kan ikke søke om midler til å investere i utstyr og maskiner.

Samarbeidspartnere

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge kan være rådgivere for kommunen.

Søknadsveiledning

Bedriften eller organisasjonen sender en skriftlig søknad. Den skal inneholde:

 • Presise og realistiske mål som kan etterprøves
 • Prosjektplan med milepæler og aktivitets- og resultatmål
 • Kostnadsoverslag og finansieringsplan
Søknadsskjema
Søknadsvedlegg
Søknadsfrist
Søknadsmottaker
Søknadsbehandling
Klagemulighet
Lovpraksis

Se de årlige retningslinjene på Kommunaldepartementets nettsider under /Virkeområde og retningslinjer/Retningslinjer for bruk av midler

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:40:05
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Tjenester > Kommunalt næringsfond