Tittel: Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Url: http://www.engerdal.kommune.no/tjenester/Sider/eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt.aspx
Tjenester

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten.

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

 

​​

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknadsveiledning

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til lederen i skattetakstnemnda eller skatteoppkreveren innen fire uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknadsbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Lovpraksis

Byskatteloven §§ 4 og 5. Disse gjelder spesielt taksering og klage. Kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:38:29
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Tjenester > Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt