Tittel: Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Url: http://www.engerdal.kommune.no/tjenester/Sider/eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt.aspx
Tjenester

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt, men det skal foreligge særlige grunner for å få det.

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

 

​​

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknadsbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Lovpraksis

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 25.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Relasjonslenker
Sist oppdatert: 04.04.2018 14:19:40
Du er her: Engerdal > Tjenester > Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt