Tittel: Den kulturelle skolesekken
Url: http://www.engerdal.kommune.no/tjenester/Sider/den kulturelle skolesekken.aspx
Tjenester

Den kulturelle skolesekken

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) Grunnskole

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken.
 

Beskrivelse

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.
 

 
Målgruppe

Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
 

Samarbeidspartnere

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger de overordnede føringene. Tiltaket finansieres i hovedsak av spillemidler. I tillegg bidrar fylkeskommunen, kommunen og kulturinstitusjoner. Midler til regionale og lokale tiltak forvaltes av fylkeskommunen.
 

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:38:21
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Tjenester > Den kulturelle skolesekken