Tittel: Behandlingsreise til utlandet
Url: http://www.engerdal.kommune.no/tjenester/Sider/behandlingsreise til utlandet.aspx
Tjenester

Behandlingsreise til utlandet

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge.

Beskrivelse

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge. De fleste behandlingene skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyene.

 

​​

Målgruppe

Personer som har

  • astma, kroniske lungesykdommer og atopisk eksem (barn og unge)
  • psoriasis
  • betennelsesaktig revmatisk sykdom
  • senskader etter poliomyelitt (postpolio)
Kriterier

Du må ikke lide av andre alvorlige sykdommer som for eksempel

  • angina pectoris / nylig hatt hjerteinfarkt
  • hjertesvikt
  • ubehandlet høyt blodtrykk
  • kreftsykdom (det skal gå tre år etter avsluttet behandling)
  • alvorlige psykiske lidelser

Legen vil kunne gi deg flere opplysninger om hvilke sykdommer som kan hindre deg i å reise. Alle som søker må i utgangspunktet være selvhjulpne.

Pris

Du må betale en egenandel. Barn og ungdom betaler ingen egenandel.

Søknadsvedlegg

Epikrise fra revmatolog (ikke eldre enn fem år) og andre viktige opplysninger som kan være av betydning

Søknadsfrist

Se lenke Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrer, kart, dokumenter og lignende.

Søknadsmottaker

Skjemaene sendes samlet til Behandlingsreiser, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Søknadsbehandling

Søknaden blir medisinsk vurdert av en lege i Behandlingsreiser.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men du kan sende inn tilleggsopplysninger som kan endre prioriteringen.

Lovpraksis

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:37:50
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Tjenester > Behandlingsreise til utlandet