Tittel: Nyheter
Url: http://www.engerdal.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspx
Nyheter
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

Kommunestyremøte i kveld 15. februar

​Det er kommunestyremøte i kveld kl 19.00 og du kan følge med på møte hjemme fra din egen stue på WEBtv.

Næringstreff på Galten Gård 26. februar

Det inviteres til næringstreff på Galten Gård 26. februar fra kl 13.00 - 16.00. Hovedtema  er kurs i tilskuddsordningen SkatteFUNN.​

Ferievikariater Helse og Velferd - sommer 2018

​​​​Vi har ledige ferievikariater ved Helse og Velferd for sommeren 2018.

Vi vil at du benytter elektronisk søknadsskjema, og du må sende inn en søknad på hvert enkelt arbeidsområde som du ønsker å søke på.

Søknadsfristen er 6. mars.

Ferievikariater Fjellheimen Leirskole - sommer 2018

Fjellheimen er en leirskole for mennesker med utviklingshemming. Elevene er i alle aldre og har ulike fysiske ferdigheter. Naturen er skolens undervisningsarena. Skolen har i alt 13 ansatte, og tar i mot elever og ledsagere fra januar til desember.

Vi har ledige ferievikariater for sommeren 2018. Vi vil at du benytter elektronisk søknadsskjema, og du må sende inn søknad på hvert enkelt arbeidsområde du ønsker å søke på - ikke fellessøknad.

Søknadsfristen er 5. mars.

Kompetansenettverk Lokalmat Øst informerer om kurs som går nå på våren 2018

Ta en titt og se om det er noe som er relevant for deg og din bedrift!​

Kurs i lappeteknikk

Vi har gleden av å tilby kurs i lappeteknikk på Frivillingsentralen.  Det er satt opp fire kurskvelder med oppstart 27. februar kl 18.00​

Sjekkpunkt Drevsjø 9. og 10. februar

​Femundløpet starter på Røros fredag 9. februar kl 11.00 for lang løype 600 og juniorer og kl 20.00 for 400 kort løype. Sjekkpunkt Drevsjø er åpent 24 timer fra kl 18.00 på fredag.

Hovedopptak barnehager og SFO 2018/2019

Opptak til barnehagene foretas ved samordnet opptak og søknadsfrist er 1. mars 2018.

Båtførerkurs i Engerdal!

​Regelen sier: "Dersom du er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt men lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter, MÅ du ha båtførerbevis".  Det kan du nå ta i Engerdal.

Tilskudd til tiltak i beiteområder – frist for søknad er 1 mars

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.​

Barseltreff - åpen helsestasjon

​Nå blir det barseltreff for engerdølene.
Hver torsdag fra 8. februar 2018 blir det barseltreff/åpen helsestasjon mellom kl. 10.00-14.00.

Nødforing av rådyr

​Det har nå vært forbud mot all foring av hjortevilt pga. CWD (Skrantesjuke). Forbudet gjelder fortsatt men på grunn av de store snømengdene vi opplever nå i vinter åpner mattilsynet for at kommuner utenfor prøvetakingsområdene rundt Nordfjella kan søke mattilsynet om nødforing av rådyr.

Bondekafé fredag 2. februar

Samme plass som vanlig hos familien Drevsjømoen. Det er kaffe å få fra kl 10.30.​

Syv vil være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten

Tre menn og fire kvinner ønsker å være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten, Helse og Velferd.​

Syv vil jobbe som miljøterapeut i 75 % stilling ved avlastningsenheten

Syv kvinner har søkt på den faste 75 % stillingen som miljøterapeut ved avlastningsenheten, Helse og velferd.​

 

 

Åtte vil jobbe som fagansvarlig for koordinerende enhet

Åtte kvinner har søkt på den faste 100 % stillingen som fagansvarlig for koordinerende enhet, Habilitering og avlastning.

 

Høring og offentlig ettersyn – Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2029

​​Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 (1) sendes planutkastet «Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2029» på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med § 5-2. Høringsfrist 08.03.2018

Regionrådet for Sør-Østerdal bistår kommuner i Ukraina med energisparing

Kommunene i Sør-Østerdal er (og har vært) meget aktive med energisparetiltak i sine egne bygg. Sentralt i dette arbeidet står Elin Grete Budal (Regionrådet og Stor-Elvdal Kommune) som koordinator for en rekke tiltak i alle 6 kommunene. I tillegg har hun nylig levert en Masteroppgave om bruk av EPC (Energisparekontrakter) i offentlige formålsbygg.​

Søknader om tilskudd til vegløse bosettinger i Engerdal kommune – frist 1. februar

Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende og som bor på en vegløs bosetting. ​

Søknader om tilskudd til vedlikehold av veier til bosettinger med lang helårsåpen privat vei i Engerdal kommune – frist 1.februar

Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende ved helårsåpen privat vei. Bosettingene må ligge 3 km eller mer fra offentlig vei. Søknader må være organisert som en fellessøknad for alle som bor langs veien.​

Tilskudd til almennyttige formål

Frist for å søke tilskudd er 1. februar.​ Næringsliv, privatpersoner og lag og foreninger kan sende inn søknad.

Endringer blant fast ansatte fra oktober til desember 2017

Sju takket ja til fast stilling, ingen takket nei og ingen ​sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune fra oktober til desember 2017.

Bredbåndsutbygging i Engerdal kommune

Engerdal kommune har nå offentliggjort anbudskonkurranse på Doffin om utbygging av infrastruktur for høyhastighetsbredbånd.​

Engerdal torg

​Som en del av «Engerdal i sentrum» er prosjektet «Engerdal Torg» nå lagt ut på anbud for private utbyggere.

Mulige datoer for kommunale vigsler 2018

Vi har nå utarbeidet en oversikt over hvilke datoer i 2018 hvor det er mulig å foreta en kommunal vigsel.​

Nytt søknadssystem for deg som skal søke tilskudd fra Femundfondet/Næringsfondet

​Nytt av året er at alle som skal sende inn søknad om tilskudd til bedriftsrettede tiltak, må benytte regionalforvalning.no.  Det er ikke lenger mulig å sende søknaden direkte til Engerdal kommune.  Dette er nytt fra 2018.

Invitasjon til møte om nettvett

Tirsdag 23. januar kl 17:30 inviterer vi foreldre og alle som jobber med barn og unge i lag og foreninger til infomøte om nettvett i Engerdalshallen.​

Engerdal folkebibliotek hilser lånere velkommen


Fra og med 10. januar er det ansatt en ny bibliotekar ved folkebiblioteket i Drevsjø. Mitt navn er Kimera Skollenborg, jeg er opprinnelig fra Tønsberg, og er utdannet bibliotekar ved Høyskolen i Oslo og Akershus hvor jeg ved siden av studiene også arbeidet ved høyskolens fagbibliotek.

Invitasjon til landbruksfaglig møte 16. januar 2018

​Kl. 11-13:15 i lokalene til Anne på landet café & galleri i Hylleråsen (Hylleråsvegen 10), Engerdal.

Godt nyttår fra Frivilligsentralen!

Fra og med 1.januar 2018 er det ansatt ny daglig leder ved Engerdal Frivilligsentral. Jeg heter Ingunn Sømåen, kommer fra Sømådalen, utdannet barnehagelærer og har bakgrunn fra barneskole/barnehage. Jeg er klar for å ta fatt på nye utfordringer og oppgaver på Frivilligsentralen, og gleder meg til å samarbeide med kommunens befolkning. Gamle som unge!​

Se opp for is og snø ved master

Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker Norkring å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg.​

Bondekafé fredag 5. januar 2018 på Drevsjø

​Vi inviterer til bondekafe hos familien Drevsjømoen. Det er kaffe og få fra 10.30.
Vi får besøk av Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Han vil prate litt om det som skjer fremover i landbruket.

Fyrverkeri og beskyttelsesbriller hører sammen

​Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til personskader og branner. Ved fjorårets nyttårsfeiring ble det registrert 65 uhell med fyrverkeri. Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med året før.

Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

​Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

Mange spennende saker i kommunestyrets møte 14 desember

Det var mange interessante diskusjoner og saker i kommunestyret den 14.12.  Vi har samlet de sakene som ikke er omtalt spesielt i denne artikkelen. Her kan du lese saksdokumentene og høre diskusjonene.​

Tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Kommunestyret behandlet denne saken på nytt i sitt kommunestyremøte den 14.12. og vedtok å trekke sin søknad på midler fra tilskuddsordningen for kfommuner med ulverevir for 2017.

Budsjett 2018 Engerdal kommuneskoger KF

Engerdal kommunestyret vedtok budsjett for 2018 for Engerdal kommuneskoger KF i sitt møte 14.12.2018.​

Tilskudd felles finansiering med Fylkeskommunen om utbedring av Fylkesvei 218 (Fv218) og krysset med Fylkesvei 26 (Fv26) ve

​Engerdal kommune bidrar med et tilskudd på 1 mill. for å fullfinansiere utbedring av Fylkesvei 218 og krysset mellom Fv 218/Fv 26 og til bedding av Fv 218.

Opprettelse av kommunalt investeringsselskap

​Kommunestyret har vedtatt å opprette en kommunalt investeringsselskap.  Dette selskapet. Selskapet formål er å investere i selskap og prosjekter hjemmehørende og med virksomhet i Engerdal kommune.

Kommunestyret har vedtatt budsjett for 2018

​Det ble ikke endringer fra formannskapets behandling til kommunestyrets endelig vedtak. du kan lese vedtaket her og også høre debatten som var i kommunestyremøte.

Forskrift om snøscooterløyer er vedtatt

​I kommunestyret som ble avholdt den 14.12.2017 ble forskrift om snøscooterløyper vedtatt.

Julehilsen fra Engerdal barnehage 2017

​Små og store i Engerdal barnehage har hatt ei fin førjulstid i barnehagen.

Barna har lagd både mat, kaker og gaver.

Hva er bærekraftig reisemål?

​Destinasjon Femund Engerdal mottok merket for Bærekraftig reisemål i august 2017, som det 9 reisemålet i Norge som har innfridd kravene. Bærekraftig reisemål er reisemålsutvikling i «riktig retning».

Kommunestyremøte i dag 14. desember kl 10.00

​Det er kommunestyremøte i dag kl 10.00 og du kan følge med på møte hjemme fra din egen stue på WEBtv.

Lucia i Enger

Vi ansatte i Enger var så heldige å få besøk av Lucia fra Engerdal barnehage.  De sang flott for oss og jammen fikk vi lussekatter også. Tusen takk for besøket!​

Biblioteket holder stengt i uke 49

Biblioteket på Drevsjø holder stengt denne uken på grunn av bygningsmessige utbedringer.

Navnekonkurranse!

​Hvem Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer består av går klart fram av navnet, men det kan være at det er i lengste laget.

Ledig stilling Brannsjef

Vi i Midt-Hedmark Brann og redningsvesen trenger ny brannsjef når Nils Erik Haagenrud slutter 1. februar 2018. Søknadsfristen er 15. desember.​

Kommunalt tilskudd til lag, foreninger og arrangementer 2018

Med forbehold om kommunestyrets endelige budsjettvedtak lyses det ut tilskudd til lag, foreninger og arrangementer.  Frist for å søke om støtte til lag, foreninger og arrangementer for 2018 er 1. januar. ​

Nasjonale prøver i norsk for fremmedspråklige - høsten 2017

Norskprøven avholdes to ganger i året i den enkelte kommune. ​

 

Velkommen til kulturskolens høstkonsert

​Engerdal kulturskole inviterer venner og familier til høstkonsert for kulturskoleelever på 1.-5. trinn. Konserten finner sted på musikkrommet på EBUS 28. november klokken 18.00.

Fra 1. januar blir det mulig å bli viet av kommunen

​Det er vedtatt endringer i ekteskapsloven og kommunestyret hadde dette som sak på sitt kommmunestyremøte i går kveld. Her ble det en interssant diskusjon og denne diskusjonen kan du nå høre her.

Stans i vannforsyningen på Drevsjø

​Drevsjø vannverk melder om stans i vannforsyningen tirsdag 14. november pga. arbeid ved Fredheim pumpestasjon.
Stansen omfatter abonnenter sør og øst for Drevsjø barnehage. Vannet vil være borte fra kl. 12:00 – ca 15:00

Jubileumskveld for Femund Billedgruppe

Femund billedgruppe er 40 år! Vi arrangerer jubileumskveld i Fjellvang, Drevsjø lørdag 11. november kl 17.00​

Vi trenger bilder til samfunnsdelplanen

Vi er nå i sluttfasen av arbeidet med samfunnsplanen og trenger hjelp til å få tak i flere gode bilder til bruk i planen.  Beste bilde som skal brukes på forsiden vil bli honorert med kr 500,-. Øvrige bilder krediteres kun med hvem som er fotograf.

Fra Femunden til Berlin!

​Når Fjellregionen deltar på Europas største mat- og reiselivsmesse i Berlin, Grüne Woche, er MS Fæmund II en av fire utvalgte. I januar 2018 reiser Eggen Gardsysteri, Opera Di Setra, Heidrun og MS Fæmund II til den anerkjente messen i Berlin der mat og opplevelser står i fokus.

Velkommen til tilflytterkveld!

​Til deg som har flyttet TIL Engerdal kommune. Velkommen til tilflytterkveld, 14.november 2017 på Galten Gård

Endring av kjøremønster i Østlia

I forbindelse med gravearbeider i Engerdal sentrum vil nå vegen til Østlia syd, Østlia nord og Øvre Østlia i perioder være stengt. ​

Gratis datakurs i Engerdal

Kurset er et samarbeid mellom
Destinasjon Femund Engerdal og Tepas Personal. Kursted blir hos Destinasjon Femund Engerdal med oppstart: tirsdag 21.11.2017 kl 18.00 ​

14 vil jobbe som bibliotekar

Ni kvinner og fem menn har søkt på den ledige 100 % faste stillingen som bibliotekar ved biblioteket på Drevsjø.​

 

Odelsguttene – Håvard Lillebo & Anders Lillebo

​Odelsguttene Håvard og Anders inviterer til en kveld med morsomme historier og god musikk
lørdag 18. november hos  "Anne på landet" i Hylleråsen.

Fagdag storfekjøtt 2017

​Faggruppe Storfe i Sør-Østerdal inviterer til fagdag Tirsdag 7. november
Elverum Folkvang/Grindalen kl 11.00 – 14.00
Stor-Elvdal Imsroa kl. 18:00 – 21:00

Trekning kommunens Friskuskasser

​Kommunen har  en kasse i de fleste grend. Det foretas trekning en gang i året.  Det har vi nå gjort og resultatet kan du lese nedenfor.

Høstfest i Gloføken 4H

Gloføken 4h hadde høstfest 21.oktober, og vi ga overskuddet til UNISEF og TV-aksjonen. Dette ble 6000 kr. ​Vi er stolte av Gloføken 4H

26 vil jobbe som miljøarbeider på Drevsjø asylmottak

13 kvinner og 13 menn har søkt på den ledige 100 % faste stillingen som miljøarbeider på Drevsjø asylmottak. ​

«HALLO VENN» på Radisson Blu - Årets store vennefest for Trysil og Engerdal

​Hallovenn er et positivt alternativ til Halloween, hvor vi inviterer alle barn i alderen 3-12 år både fra Engerdal og Trysil til en stor vennefest. Arrangementet er fra kl 17.30 - 19.30

MS Fæmund II er invitert til å delta på Grüne Woche i Berlin i januar

MS Fæmund II, der Engerdal Kommune er største aksjonær, er invitert av Landbruks- og Matdepartementet og Innovasjon Norge til å delta som reiselivsbedrift med fokus på lokalmat undre Grüne Woche i Berlin 19. – 30. januar.​

Fem vil jobbe som stallassistent på Fjellheimen Leirskole

En mann og fire kvinner har søkt på den ledige 15 % stillingen som stallassistent ved Fjellheimen Leirskole.​

Seks vil jobbe som kokk på Fjellheimen Leirskole

Tre menn og tre kvinner har søkt på 100 % vikariat som kokk ved Fjellheimen Leirskole.​

Fem vil jobbe som pedagogisk leder i Drevsjø barnehage

Fem kvinner har søkt på 100 % fast stilling som pedagogisk leder i Drevsjø barnehage. ​

Ungdomsrådet 2017/18

Denne kreative gjengen er ungdomsrådet som skal jobbe for å fremme ungdommens interesser i Engerdal kommune skoleåret 2017/18. Det er medlemmer fra 8,9 og 10 klasse på Ebus, fra videregående både i Trysil og Elverum og som ung i kommunen. ​

Trekning av vinnere Stolpejakten 2017

​Da har det vært foretatt trekning på Stolpejakten 2017. Det var hele 357 som deltok på stolpejakten og 104 som hadde vært på alle stolpene. 

Gavmilde engerdøler til TV-aksjon 2017

​Engerdølene ga i gjennomsnitt kr 87,05 som er det beste noensinne gitt til TV-aksjon. Dette ga oss også en 1. plass i Hedmark og 24. plass i kommuneoversikten for Norge.​

Bedrift nummer to inn i Gründerprosjektet

Styringsgruppen til gründerprosjektet, Formannskapet, har i dag gitt prosjektleder Jan Aage Røtnes godkjennelse til å innlemme en ny bedrift i gründerprosjektet, etter at bedriften presenterte seg for styringsgruppen i dag.​

Stor undersøkelse i barnehagene

​Kultur for læring-prosjektet som grunnskolen i Engerdal deltar i, utvides nå til også å gjelde barnehagene. Foresatte, de eldste barna, ansatte, og ledelse inviteres nå til å delta i en stor digital spørreundersøkelse i løpet av oktober og november. Svarportalen stenger 1.desember. Vi oppfordrer derfor flest mulig av foreldrene til barnehagebarna å delta.

Marja Helena Fjellheim Mortensson fikk i dag overrekt kulturprisen 2017

I forbindelse med en konsert som Marja hadde på Engerdal barne- og ungdomsskole i dag fikk Marja sin velfortjente kulturpris for 2017. Vi gratulerer så mye!​

Regionrådet for Sør-Østerdals kommentar til statsbudsjett 2018

​Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder en sentralisering av kommunenes inntekter fra distriktene til de store bykommunene og staten. Dette skjer blant annet ved at kommunenes eiendomsskatteinntekter fra "verk og bruk" og kraftlinjer blir redusert med mer enn 800 millioner kroner.

Fylkestinget i Hedmark kommer på besøk til Engerdal

Mandag 16. oktober kommer ca 40 representanter fra fylkestinget på besøk hit til Engerdal.​

Forsvaret: NATO-rekognosering i uke 42/2017

​Personell fra NATO gjennomfører i uke 42 rekognosering i Norge som ledd i planleggingen og forberedelsene til NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 (TRJE 18).

Første spadetak tatt for Scandinavian Mountains Airport

En historisk og gledelig dag for de fire destinasjonene Engerdal, Trysil, Älvdalen og Malung-Sälen. Vår destinasjon Femund Engerdal er perlen i Scandinavian Mountains og det skal vi leve opp til når de nye gjestene kommer i 2019, sier en optimistisk ordfører Lars Erik Hyllvang. 

Endringer blant fast ansatte fra juni til september 2017

Seks takket ja til fast stilling, tre takket nei og seks sa opp sine faste stillinger i Engerdal kommune fra juni til september 2017.  

Stengt svømmebasseng på EBUS

 Grunnet omfattende tekniske problemer med ventilasjonsanlegget ved bassenget på EBUS vil bassenget bli stengt på ubestemt tid.​

Seminar om klokketårn

​Klokketårnregistreringen i Ringsaker, Løten og Stange nærmer seg slutten, og vi håper vi får midler til å fortsette registreringen i flere kommuner. Alle som er interessert i klokketårn og deres historie inviteres til seminar 19. oktober

22 vil jobbe som daglig leder ved Engerdal Frivilligsentral

Tre menn og 19 kvinner har søkt på den ledige 100 % faste stillingen som daglig leder ved Engerdal Frivilligsentral.​

Syv vil jobbe som sekretær i Støtte og utvikling

Syv kvinner har søkt på 70 % vikariat som sekretær i Støtte og utvikling. To av søkerne har i ettertid trukket sine søknader. ​

Velkommen til Rusforum Østerdalen i Engerdal 01. Desember 2017

​Sted: Engerdal samfunnshus, adresse: Engerdalsveien 1809, 2440 Engerdal (Ligger ved Statoilstasjonen i Engerdal sentrum).
Vi starter dagen kl.9.30 og avslutter klokken 14.

Søppelhenting i Hylleråsen, torsdag 5. oktober

På grunn av asfaltering, var det ikke mulig å hente papir/plast øverst i Hylleråsen i dag, det må avvente til neste gang for FIAS' del.​

Utbedring av veilys i Engerdal kommune

Engerdal kommune holder nå på med å utbedre veilyset i de grendene som har dette i dag. Arbeidet handler om å skifte ut gamle armaturer og trekke nye ledninger slik at vi kan få dette ned på et målt anlegg.​

Engerdal blir medlem i lokalsamfunnsforeningen

​Kommunestyret har vedtatt å bli medlem av Lokalsamfunnsforeningen. Medlemskapet er på kr 5.000,- pr år. Lokalsamfunnsforeningen arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen deltar i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslåing av kommuner

Ein grenselaus innsats Konrad Eriksson

Lørdag 14.oktober kl 1700 i Fjellvang​ inviteres dere til å høre om Konrad Eriksson som var norsk målgranskar og motstandsmann fra Drevsjø.

Sandbøtter (strøsand for å unngå holke) – til nye og gamle som ønsker seg dette tilbudet

Dersom du er over 70 år og har hatt eller ønsker deg sandbøtte, som en trygghetshilsen fra oss i Drevsjø Sanitetsforening er det bare å ta kontakt. I år deles bøttene ut i et samarbeid med pensjonistforeningen.​

Nye telefonnummer ved Drevsjø Statlige mottak for asylsøkere

Mottaket på Drevsjø har byttet ut telefonsystemet sitt og fått nye telefonnummer. Til sentralbordet er telefonnummer nå 62459600​

Fantastisk vertskap og strålende fornøyde passasjerer!

​MS Fæmund II gjennomførte i sommer en markedsundersøkelse blant sine passasjerer. Undersøkelsen gir vertskapet toppscore og borger bra for fremtidig gjenkjøp. Jeg har ikke opplevd makan, sier innleid markedssjef Linda M. Ramberg

Fri levering av fritidsbåter fra 1. oktober

​Fra 1.oktober kan du levere fritidsbåter inntil 15 fot (ca. 5 meter) gratis til FIAS. I tillegg får du refundert tusen kroner fra Miljødirektoratet, når du kan dokumentere at båten er levert til godkjent mottak. Ordningen gjelder ikke båter med metallskrog eller innebygd motor, men kano og kajakk er inkludert i ordningen.

Disse snøskuterløypene i Engerdal kommune er nå godkjent

Fylkesmannen i Hedmark har nå behandlet klagene som er kommet inn etter kommunestyrets behandling av forskriften for snøskuterløyper i Engerdal. ​

Åpent møte på EBUS 18. oktober - voksne som rollemodeller

Dagens unge utsettes for et stort press på å være vellykkede på mange områder, og det å få «likes» er blitt en daglig kamp for mange unge. Da er spørsmålet; hvordan er vi voksne i våre roller som forbilder, hva sier vi og hva gjør vi…

Frist for å søke om miljøtiltak i jordbruket er 1. oktober

Vi minner om at fristen for å søke om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket er 1. oktober. For beitelag er fristen 20. oktober.

Influensavaksine

​Det vil bli gitt tilbud om influensavaksine til risikogrupper på følgende tidspunkter ved Engerdal helsesenter, Helsestasjon
Torsdag 5.okt - kl1300 – 1500, Fredag  13. Okt kl 1300 – 1500, Tirsdag 17. Okt kl 1300 – 1500

Nye telefonnummer til pleie og omsorg

​Pleie og omsorg har fått nye telefonnummer og nås ikke på de gamle.

Engerdal kommune støtter alternativ utredning om ulv

Kommunestyret i Engerdal har vedtatt å benytte eventuelle midler fra den nye tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir til å medfinansiere en alternativ utredning av ulvens genetiske og geografiske opphav. Kommunestyret presiserer at vedtaket i Engerdal kommune ikke på noen måte innebærer en aksept for å ha ulverevir og heller ikke som kompensasjon for å ha ulverevir i kommune.

  

Sist oppdatert: 22.09.2017 08:59:06
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Nyheter