Tittel: Nyheter
Url: http://www.engerdal.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspx
Nyheter
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

To vil jobbe som virksomhetsleder ved Habilitering og Avlastning

To kvinner har søkt på den ledige 100 % faste stillingen som virksomhetsleder for Habilitering og Avlastning.​

Ferieaktiviteter sommeren 2018 for skolebarn 1.-4. klasse

​Frivilligsentralen i samarbeid med flere vil også i år forsøke å få til et opplegg for barn i skoleferien. Det er satt opp i utgangspunktet 4 uker med 4 dager.

 

Ledig stilling: Undervisningsstillinger skoleåret 2018-19 - 2. gangs utlysning

Vi har ca 250 % ledige undervisningsstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole for skoleåret 2018/2019, med tilsetting fra 01.08.18.

Søknadsfristen er 1. juni og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Høring - Revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune

Engerdal kommune sender ut «revidering av forskrift om snøscooterløyper» på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.​

Påmelding til kulturskolen 2018-19

Engerdal kulturskole har nå åpnet for påmelding av nye elever skoleåret 2018/2019. Har du lyst til å lære å spille et instrument, synge eller være skuespiller? Meld deg på. ​søknadsfrist 22. juni 2018.

Ledig stilling: 2 x 80 % ferie-engasjement - Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal gi tilbud om sommeraktiviteter for barn i alderen 6-10 år i sommer, der barna får tilbud om ulike friluftsaktiviteter utendørs, med naturen som hovedarena.

Vi har ledig 2 x 80 % engasjement som assistent i ukene 26, 27, 28 og 32 (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag).

Søknadsfristen er 8. juni og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden. 
 

Brannen i Engerdal sentrum

Ved 14-tiden i går brøt det ut brann i et uthus i Engerdal sentrum. Uthuset ble raskt overtent og brannen spredte seg så til en garasje på naboeiendommen. Det var en periode fare for at brannen skulle spre seg ytterligere, og to bolighus ble påført mindre skader. ​

Redusert framkommelighet i Engerdal sentrum

På grunn av brann i Engerdal sentrum er det redusert fremkommelighet på FV 26.  Det er skiltet omkjøring.​

Klart for søkning til skolefritidsordning ved Ebus (info om søknadsfrist og opptak)

​Kommunestyret i Engerdal vedtok 18.april 2018 å legge skolefritidsordningen i Engerdal til Engerdal barne- og ungdomsskole fra og med 1.august, og blir underlagt rektors ansvar. Det kan fortsatt søkes om sfo i barnehagene for skolens sommerferie 2018, men fra og med 01.08.2018 opphører sfo-ordningen i barnehagene.

Kartlegging av bredbåndstilbudet 2018

​For å søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsinfrastruktur må vi dokumentere bredbåndstilbudet i kommunen. Vi trenger derfor hjelp til å få utført målinger hos så mange som mulig (både husstander, næringsliv og fritidsboliger) i alle områdene som ikke var med i første anbudsrunde.

Situasjonsrapport flomberedskap i Engerdal kommune

Vårflommen i Engerdal har nå pågått en drøy uke. Fylkesmannen i Hedmark og NVE har sendt ut flomvarsel i vårt dalføre nesten på størrelse med flommen i 2014. Det vil si oransje nivå, som betyr en flom på nest høyeste nivå. En alvorlig hendelse som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre skader.​

Ledig stilling: Sykepleier 50 % fast - institusjon

Vi har ledig fra 1. juli 2018, 50 % fast stilling som sykepleier ved Helse og Velferd, institusjon. Arbeidsstedet er på Drevsjø.

Ledig stilling: Fagsykepleier 100 % fast - institusjon

​​​​Vi har ledig for snarlig tiltredelse 100 % fast stilling som fagsykepleier. Arbeidsstedet er på Drevsjø.

Søknadsfristen er 28. mai og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Informasjon om skolefritidsordning ved Engerdal barne- og ungdomsskole

Skolefritidsordningen i Engerdal er nylig vedtatt flyttet fra barnehagene til Engerdal barne- og ungdomsskole (Ebus). SFO-ordningen på Ebus iverksettes fra og med 1. august 2018 og tilsvarende ordning ved barnehagene avvikles fra og med samme dato. SFO ved Ebus følger skoleruta med elevoppstart 20. august 2018. ​

Med tradisjon for å skape et godt internasjonalt samarbeidsgrunnlag i skolen

Engerdal barne- og ungdomsskole kjører for 4. gang et internasjonalt skolesamarbeidsprosjekt ledet av prosjektkoordinator Mihaela Edstrøm.

Prosjektet heter «Let’s Learn Together», og styres av retningslinjer under NORDPLUS JUNIOR programmet, som er finansiert av Nordisk Ministerråd. Våre samarbeidspartnere i dette prosjektet er to baltiske land: Litauen (Klaipeda) og Latvia (Alsunga).​

Nasjonale prøver i norsk for fremmedspråklige - vår 2018

​Norskprøver våren 2018 gjennomføres 23. og 30. mai.

Bondekafé fredag 4. mai 2018

Sesongens siste bondekafé blir fredag 4. mai, klokken 11.00. Samme sted som vanlig, hos familien Drevsjømoen. Det blir kaffe og få fra klokken 10.30.

 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Drevsjømoen masseuttak

​I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Formannskapet i møte den 05.02.2018 å sende forslag til reguleringsplan for Drevsjømoen masseuttak ut på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 8. juni 2018.

Ledig stilling: Prosjektleder 100 % fast - bygg og anlegg

Engerdal kommune skal de neste årene realisere flere større og mindre prosjekter innenfor bygg, veg, vann og avløp. Vi søker derfor etter en prosjektleder til gjennomføring av disse. 
 
Søknadsfristen er 22. mai og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

 

Ledig stilling som kirketjener i Søre Elvdal kirke

​Engerdal kirkelig fellesråd har ledig 6 % fast stilling som kirketjener ved Søre Elvdal kirke fra 19. mai 2018.

 

Reglement for anskaffelser

Kommunestyret har vedtatt reglement for anskaffelser.​

Velkommen til Drevsjørunden 1. mai 2018

​Vi ønsker alle velkommen til Drevsjørunden, tirsdag 1. mai med start kl. 17.00.

Tildeling av enerett på restavfall til SESAM Ressurser AS

​Engerdal kommunestyre vedtok i sitt møte 18.04.18 og vedta å tildele SESAM Ressurser AS eneretten til å forestå innsamling og behandling av husholdningsavfall.

Fossil oljefyring blir forbudt fra 2020 - Vi vil hjelpe deg å bli oljefri!

Derfor gjennomfører «Energi & Klima»-prosjektet i Sør-Østerdal en informasjonskampanje for de som har oljetank i hagen eller fyrer boligen med olje eller parafin. Du har kanskje mottatt brev med informasjonsmateriell og en invitasjon til et åpent informasjonsmøte om utfasing av fossil oljefyring og hvordan du kan få sanert tanken. ​

Nye digitale løsninger skal gi turistene bedre opplevelser rundt Femunden

​Engerdal kommunes bidrag og medeierskap bidrar til utvikling og internasjonalisering av Fæmund II. AS Fæmund lanserer nå app med interaktiv guide og online booking for årets besøkende. Og man tar i bruk norsk reiselivteknologi fra AiSpot som gjør det enkelt å utvide guiden og legge til nye opplevelser etter hvert.

Vi har vedtatt Tiltaksplan for læringsmiljøet i grunnskolen i Engerdal

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 18. april tiltaksplan for læringsmiljøet i grunnskolen i Engerdal. Læringsprosjektet har vært et 2-årig prosjekt med Engerdal kommune og Engerdal barne- og ungdomsskole som handler om å forebygge. avdekke, stoppe og følge opp mobbesaker.

Kommuneskogen utvider styret sitt

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 18.04.18 og endre vedtektene til Engerdal kommuneskoger KF for å åpne for å utvide styret.  Styret har blitt utvidet med ett nytt medlem.

Rovviltkveld på Tynset med Rasmus Boström

Tynset kulturhus, storsalen
Fredag 4/5 kl. 1800 – 2130
Tema: Våre store Rovdyr
Rasmus vil komme inn på Jakt, hundetrening, skyting og vil vise oss
endel film denne kvelden, og snakke om Bjørn og Ulv spesielt.​

FIAS er med på årets strandryddeaksjon

​FIAS samarbeider med Hold Norge Rent og flere avfallsselskaper i Midt-Norge om årets strandryddeaksjon, og tilbyr utdeling av sekker og gratis innsamling og behandling av avfall som ryddes langs elver og strender.

11 vil jobbe som lærer på Engerdal barne- og ungdomsskole neste skoleår

8 kvinner og 3 menn har søkt på undervisningsstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole.​

Reguleringsplan for Gammelsætra - fastsettelse av planprogram

I medhold av plan og bygningslovens § 12-9 fastsatte Formannskapet i møte den 09.04.2018 planprogram for ny reguleringsplan for Gammelsætra.​

Ledig stilling: Rektor 100 % fast ved Engerdal barne- og ungdomsskole

Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1.-10. skole med ca. 164 elever. Vi ønsker et godt læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, en positiv kultur for læring, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid i profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk utvikling. Fra høsten 2018 vil skolen også ha SFO-ordning.
 
Ved skolen er det ledig 100 % fast stilling som rektor fra 1. august 2018.

Elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.
 

Skoleruta for 2018/2019

Skoleruta for 2018/2019 er nå vedtatt.

 

Førstehjelpskurs på Frivilligsentralen

​Torsdag 3. mai klokken 18.00 vil det bli arrangert førstehjelpskurs, inkludert bruk av hjertestarter på Frivilligsentralen.

Nye vedtekter for jordbruksfondet

Kommunestyret vedtok i sitt møte 18.04.2018 endringer i jordbruksfondets vedtekter. Disse nye vedtatte vedtektene skal være mer tydelig enn de forrige.​ Fondet skal bidra til økt aktivitet og vekst innen jordbruksnæringen i Engerdal.

Scooterløype stengt!

​Grunnet mye overvann på Engeren og barflekker i Hylleråsen stenges løype 1 og 1a. umiddelbart.

Ny skolefritidsordning i Engerdal

Engerdal kommunestyre behandlet saken om hvordan skolefritidsordningen skal organiseres i Engerdal på sitt møte 18.04.2018.​

Kommunestyremøte i kveld 18. april

​I kveld er det kommunestyremøte kl 19.00 i kommunestyresalen og vi sender møtet live på WebTv.

Nytt administrasjonsprogram på kulturskolen

Kulturskolen arbeider for tiden med et nytt administrasjonsprogram som heter Speedadmin. Dette programmet vil blant annet brukes til å behandle nye søknader om plass i kulturskolen.​

Helse og Velferd

​I dag (mandag 16.04.18) «veksler» vi formelt over til den nye organisasjon Helse og Velferd (forkortet HeVe). ​Det vil si at vi nå har samlet det som tidligere var to enheter; pleie og omsorg og helse til en enhet med navnet Helse og Velferd.

Søk om tilskudd fra FIAS miljøfond

​Nå kan du søke om støtte til gode miljøtiltak i Fjellregionen. Søknadsfrist 30.april.

Informasjonsmøte om Engerdal Torg

Engerdal kommune ved Rådmannen innkaller alle interesserte til informasjonsmøte om Engerdal Torg, torsdag 19. april kl. 18.00. Møtet vil bli avholdt i kommunehuset Enger. Hensikten med dette informasjonsmøte er å gi alle interesserte en status av prosjektet så langt.

Herlig konsert på Engerdal helse og omsorgssenter

​Fra den kulturelle spaserstokken fikk Engerdal helse og omsorgssenteret besøk og sang/ musikk V Helge Borglund og Jørn Kolsrud. I tillegg serverte Hylleråsen og Heggeriset grendelag kaffe og kake! Veldig koselig og stor oppslutning😄

Stipend til å delta på Handverksdager på Røros

​Rørosmuseet arrangerer for 19. gang handverksdager på Røros i perioden 22. – 26. august. I den anledning er det mulig å søke om stipend for å delta. Søknadsfrist 1. mai 2018.

Engerdal Nasjonalparkkommune vil ta i bruk merkevaren "Norges Nasjonalparker"

Statusen som nasjonalparkkommmune ble i 2008 gitt for inntil 10 år og i utgangspunktet skulle kommunen så søke på nytt om statusen ønskes opprettholdt.
Miljødirektoratet forlenger nå statusen som nasjonalparkkommmune fram til 2021.

Tre vil jobbe som returrådgiver ved Drevsjø statlige asylsøkermottak

En kvinne og to menn har søkt på engasjement som returrådgiver ved ​Drevsjø statlige asylsøkermottak.

To vil jobbe som enhetsleder i Helse og Velferd

To menn har søkt på 100 % fast stilling som enhetsleder i Helse og Velferd ved Engerdal helse- og omsorgssenter. ​

Bondekafé fredag 6. April

Fredag den 6.April kl. 11.00 inviterer vi til Bondekafé hos fam.Drevsjømoen.
Det er kaffe og få fra 10.30.​

Påskehilsen-fra-Ordføreren

​For en flott vinter vi har! Mye snø og kuldegrader hører med. Det er flott med årstider, det gir variasjon og hver årstid har sin sjarm, synes jeg. Milevis med skiløyper prepareres og det er mye lokalfolk og hyttefolk ute i løypene.

Ungdomsklubben - åpningstid og aktivitet

​Kommunestyret hadde sak om ungdomsklubben oppe på sitt kommunestyremøte 22.03.18. Der ble det blant annet fattet vedtak om at ungdomsklubben fortsetter i dagens lokaler.

Mange fikk tilskudd i kommunestyremøte den 22. mars

Litlrøåsen Vel, Engerdal Utmarkslag, Femundselva Historielag, Drevsjø Stedsgruppe og AS Fæmund/Fæmund II fikk tilskudd fra Enngerdal kommuenstyre.  ​Alle som hadde søkt fikk tilskudd.

Salg av Sømådal skole

​Kommunestyret hadde denne på saken i sitt møte 22. mars og vedtak enstemmig å selge Sømådal skole til Sømådalsopplevelser.

Tiltaksprisen 2018

​Har du forslag på kandidat(er) til kommunens tiltakspris som skal deles ut i år?

Forlenget driftsavtale med Utlendingsdirektoratet om drift av Asylsøkermottaket

En god nyhet er at UDI nå har valgt å forlenge avtalen med Engerdal kommune i tre nye år, dvs. til og med 30. juni 2021.​

Mange nye engerdøler i 2017!

​Endelig har det igjen blitt født mange nye engerdøler. I 2017 ble det født 14 barn.  Sist gang det var stort tall var i 2014 da det også 14 barn.

Blokkodden villmarksmuseum etterlyser gamle klær og bilder til ny utstilling

​Til museets nye publikumstilbud – en utstillingshall/magasinhall, som åpnes til sesongåpning 2018, trenger vi litt hjelp.

Kommunestyremøte i kveld 22. mars

​Det er kommunestyremøte i kveld kl 19.00 og du kan følge med på møte hjemme fra din egen stue på WEBtv.  vi har nå gjennomført to testsendinger og er rimelig sikre på at vi ikke skal få lydproblemer som vi hadde sist.

Frivilligsentralen vil gjerne hjelpe deg!

Engerdal Frivilligsentral er til for å hjelpe akkurat deg. Er det noe du trenger hjelp til er det bare å ringe 47 97 30 20, det kan være besøksvenn, butikkhjelp, følgehjelp eller kanskje du trenger hjelp til sying, snømåking, vindusvask eller andre praktiske gjøremål. Ta kontakt så kanskje vi kan hjelpe akkurat deg!

 

50 vil ha sommerjobb innenfor Helse og Velferd

10 menn og 40 kvinner har søkt på ferievikar i Helse og Velferd innenfor institusjon, hjemmebasert, laboratoriet, kjøkken, vaskeri og renhold.​

 

Trysil/Engerdal museum søker guider til Blokkodden Villmarksmuseum for sommersesongen 2018

Blokkodden er et villmarksmuseum som huser gamle bygninger og gjenstander innen jordbruk, skogbruk, jakt/fiske, samisk kultur og Rørosverkets virksomhet i Engerdal. Nytt av året er den store magasinhallen som huser gjenstander fra disse virkene.


 

Fremdriften av den nye utstillingshallen på Blokkodden

​For mange av dere som har passert eller besøkt Blokkodden, så ble det i fjor høst ferdigstilt et nytt utstillingsmagasin der. Hallens størrelse er 280 m2 i bruttomål.

12 vil ha sommerjobb på Fjellheimen Leirskole

Fem kvinner og syv menn har søkt på ferievikariat på Fjellheimen Leirskole innenfor kjøkken, renhold og undervisning. 

Nyhetsbrev fra kompetansenettverket for lokalmat

Kompetansenettverket har sendt ut nyhetsbrev.  Her er det mange spennende kurs og annet og lese om​.

Ny bedrift i Engerdal Kommunes gründerprosjekt

Thomas Elvedal AS er  besluttet invitert inn i kommunens gründerprosjekt med oppstart  1. april. Bedriften, som er startet av Thomas Elvedal fra Sundet, vil fylle et viktig behov for transport og varierte servicetjenester i Engerdal og i regionen.​

Biblioteket endrer åpningstider etter påske

Fra 1. april vil biblioteket være mer åpent og det er kun fredag og søndag det er stengt.​

Tilskudd til lag og foreninger 2018

​Kommunestyret har fordelt tilskudd til arrangement for 2018 og 6 arrangement fikk tilskudd.

Tilknytningsløyper til godkjent snøskuterled

​Kommunen har mottatt flere søknader om dispensasjon for å kunne kjøre med snøskuter til og fra den godkjente skuterleden. Flere av disse søknadene gjelder bosatte som har svært kort strekning til skuterleden. Kommunen har imidlertid ikke anledning etter gjeldende regelverk til å innvilge slike søknader.

Engerdal Torg

​Konseptet Engerdal Torg ble lagt ut på anbud med tilbudsfrist 16. februar. Etter at fristen var ute var det ingen som hadde gitt tilbud/anbud.
Rådmannen jobber i samråd med formannskapet med alternative løsninger for å sikre at prosjektet blir videreført i en aller annen form.

Hedmark trafikk starter opp forsøk med justering av avgangstider fra EBUS fra mandag 12.mars

Dermed får vi forkortet ventetiden ute på ebus etter skoletid. Dette medfører at alle avganger fra EBUS settes til klokken 14:50 med unntak av linje 756 (Lillebobussen) som får ny avgangstid 14:56. ​

Vi må meddele at viruset på Solgløtt har kommet tilbake og vi må stenge for besøk

Må dessverre melde om nytt utbrudd av smittsom gastroenteritt ved avd. Solgløtt på Engerdal Sykehjem.

Det er derfor stengt på nytt inntil smittefaren er opphevet.

Barnehagedagen 2018

​Barnehagedagen 2018 i Engerdal vil denne gang bli markert på Drevsjø tirsdag 13.mars. Felles tema i alle barnehager for markeringen dette året er «La meg skape!».

Luskampanje uke 10

Tro det eller ei, det går mot lysere tider. Om kapp med solen pleier hodelusen også å blomstre frem igjen. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle barnehagebarn, skolebarn og foresatte til å ta en felles kamp mot hodelusen.
Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10, vi i Engerdal er med. Vi deltar og i helgen 10. og 11. mars, oppfordrer vi alle til å sjekkes for hodelus.​

Miniraiden 2018

​Lørdag 10. mars arrangeres Miniraiden og samler størstedelen av ungene fra 0 år og til og med 10. klasse. Det er to løyper, en på om lag 300 meter for de yngste og en på om lag 3 kilometer for de største ungene.​ Løpet går i klassisk stil.

Viktig melding fra Solgløtt på Engerdal helsesenter

Vi har mistanke om at vi har fått smittsom magesyke på avdelingen. Smittevernlegen vil derfor oppfordre dere som tenker dere på besøk hit å vurderer om det er nødvendig og helst ikke komme. Pårørende vil bli varslet.

Melding fra FIAS - søppelhenting innstilt i dag

​Det er kaldt i Engerdal og Nord-Østerdal så FIAS har innstilt ruten som skulle kjøre i dag. Det er rute 8 som er innstilt.

Ikke gå glipp av UKM 2018

Dørene åpner Lørdag 3. mars 2018 kl 1700, med muligheten for å se på kunstutstillingen, og kjøpe seg en kaffekopp og kake.​

Vardfjelløpet 2018

​Vardfjelløpet 2018 blir dessverre avlyst i år.

Bondekafé fredag 2. mars

Bondekafe er hos Drevsjømoen.  Kaffe fra 10.30. enkel bevertning. Temaet denne gangen er BRSV og BCoV viruset, og betydningen av grønne og røde besetninger.​

Anbud på Vann og Avløp Blokkodden er nå lagt ut på Doffin

Det er igjen lagt ut anbud på EN-18-02 VA Blokkodden.

Gledelig befolkningsvekst i Engerdal

​I 2017 hadde vi en befolkningsvekst på 20 personer som utgjør 1,6% økning. Ser vi på prosenttallet var det bare Stange som hadde samme prosentvise økning som Engerdal i Hedmark.

Eldrefaglig konferanse 2018

Pensjonistforeningene​ og Eldrerådene i Trysil og Engerdal vil også i år i fellesskap arrangere en eldrefaglig konferanse.

Temaet for konferansen er ernæring og kosthold for eldre.

​Konferansen holdes i Jordet samfunnshus, fredag 9. mars fra kl. 10.00 til kl. 15.30.

 

01.04.18 - Frist for å søke om tilskudd fra kommunalt viltfond

Frist for å søke om tilskudd fra kommunalt viltfond er 1. april 2018.

Søknadsskjema finner du til høyre på siden.​

Jegerprøvekurs 2018

​Årets jegerprøvekurs blir gjennomført i løpet av våren og forsommeren 2018.
Påmeldingsfristen er 01. April.

Kommunestyremøte i kveld 15. februar

​Det er kommunestyremøte i kveld kl 19.00 og du kan følge med på møte hjemme fra din egen stue på WEBtv.

Næringstreff på Galten Gård 26. februar

Det inviteres til næringstreff på Galten Gård 26. februar fra kl 13.00 - 16.00. Hovedtema  er kurs i tilskuddsordningen SkatteFUNN.​

Kompetansenettverk Lokalmat Øst informerer om kurs som går nå på våren 2018

Ta en titt og se om det er noe som er relevant for deg og din bedrift!​

Kurs i lappeteknikk

Vi har gleden av å tilby kurs i lappeteknikk på Frivillingsentralen.  Det er satt opp fire kurskvelder med oppstart 27. februar kl 18.00​

Sjekkpunkt Drevsjø 9. og 10. februar

​Femundløpet starter på Røros fredag 9. februar kl 11.00 for lang løype 600 og juniorer og kl 20.00 for 400 kort løype. Sjekkpunkt Drevsjø er åpent 24 timer fra kl 18.00 på fredag.

Hovedopptak barnehager og SFO 2018/2019

Opptak til barnehagene foretas ved samordnet opptak og søknadsfrist er 1. mars 2018.

Båtførerkurs i Engerdal!

​Regelen sier: "Dersom du er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt men lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter, MÅ du ha båtførerbevis".  Det kan du nå ta i Engerdal.

Tilskudd til tiltak i beiteområder – frist for søknad er 1 mars

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.​

Barseltreff - åpen helsestasjon

​Nå blir det barseltreff for engerdølene.
Hver torsdag fra 8. februar 2018 blir det barseltreff/åpen helsestasjon mellom kl. 10.00-14.00.

Syv vil være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten

Tre menn og fire kvinner ønsker å være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten, Helse og Velferd.​

Syv vil jobbe som miljøterapeut i 75 % stilling ved avlastningsenheten

Syv kvinner har søkt på den faste 75 % stillingen som miljøterapeut ved avlastningsenheten, Helse og velferd.​

 

 

Åtte vil jobbe som fagansvarlig for koordinerende enhet

Åtte kvinner har søkt på den faste 100 % stillingen som fagansvarlig for koordinerende enhet, Habilitering og avlastning.

 

Regionrådet for Sør-Østerdal bistår kommuner i Ukraina med energisparing

Kommunene i Sør-Østerdal er (og har vært) meget aktive med energisparetiltak i sine egne bygg. Sentralt i dette arbeidet står Elin Grete Budal (Regionrådet og Stor-Elvdal Kommune) som koordinator for en rekke tiltak i alle 6 kommunene. I tillegg har hun nylig levert en Masteroppgave om bruk av EPC (Energisparekontrakter) i offentlige formålsbygg.​

Søknader om tilskudd til vegløse bosettinger i Engerdal kommune – frist 1. februar

Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende og som bor på en vegløs bosetting. ​

Søknader om tilskudd til vedlikehold av veier til bosettinger med lang helårsåpen privat vei i Engerdal kommune – frist 1.februar

Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende ved helårsåpen privat vei. Bosettingene må ligge 3 km eller mer fra offentlig vei. Søknader må være organisert som en fellessøknad for alle som bor langs veien.​

Tilskudd til almennyttige formål

Frist for å søke tilskudd er 1. februar.​ Næringsliv, privatpersoner og lag og foreninger kan sende inn søknad.

Endringer blant fast ansatte fra oktober til desember 2017

Sju takket ja til fast stilling, ingen takket nei og ingen ​sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune fra oktober til desember 2017.

  

Sist oppdatert: 24.04.2018 14:49:35
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Nyheter