Tittel: Nyheter
Url: http://www.engerdal.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspx
Nyheter
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

Offentlig ettersyn budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

​Formannskapets innstilling til budsjett for 2018 med gebyrregulativ og økonomiplan for perioden 2018-2021 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 22.11.2017 - 13.12.2017.

Nasjonale prøver i norsk for fremmedspråklige - høsten 2017

Norskprøven avholdes to ganger i året i den enkelte kommune. ​

 

Velkommen til kulturskolens høstkonsert

​Engerdal kulturskole inviterer venner og familier til høstkonsert for kulturskoleelever på 1.-5. trinn. Konserten finner sted på musikkrommet på EBUS 28. november klokken 18.00.

Kunngjøring av planvedtak - mindre endring reguleringsplan Moafeltet PlanID 19810101 og 19810102

​I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok formannskapet i møte den 08.11.2017 mindre endringer av planbestemmelsene i reguleringsplan for Moafeltet. Vedtaket innebærer mulighet for oppføring av bolighus i to etasjer.

Invitasjon til fagkveld med tema; Driftsbygninger & "ull i alt"

​Kurset er gratis og holdes i Elverum torsdag 7. desember fra kl 18.00. 

Fra 1. januar blir det mulig å bli viet av kommunen

​Det er vedtatt endringer i ekteskapsloven og kommunestyret hadde dette som sak på sitt kommmunestyremøte i går kveld. Her ble det en interssant diskusjon og denne diskusjonen kan du nå høre her.

Invitasjon til Næringstreff

StyreAkademiet Innlandet inviterer til næringstreff på Prøysenhuset på rudshøgda 5. desember fra kl 08.30 - 13.45.​

Kommunestyremøte i kveld 16. november

​Det er kommunestyremøte i kveld kl 19.00 og du kan følge med på møte hjemme fra din egen stue på WEBtv.

Stans i vannforsyningen på Drevsjø

​Drevsjø vannverk melder om stans i vannforsyningen tirsdag 14. november pga. arbeid ved Fredheim pumpestasjon.
Stansen omfatter abonnenter sør og øst for Drevsjø barnehage. Vannet vil være borte fra kl. 12:00 – ca 15:00

Jubileumskveld for Femund Billedgruppe

Femund billedgruppe er 40 år! Vi arrangerer jubileumskveld i Fjellvang, Drevsjø lørdag 11. november kl 17.00​

Vi trenger bilder til samfunnsdelplanen

Vi er nå i sluttfasen av arbeidet med samfunnsplanen og trenger hjelp til å få tak i flere gode bilder til bruk i planen.  Beste bilde som skal brukes på forsiden vil bli honorert med kr 500,-. Øvrige bilder krediteres kun med hvem som er fotograf.

Fra Femunden til Berlin!

​Når Fjellregionen deltar på Europas største mat- og reiselivsmesse i Berlin, Grüne Woche, er MS Fæmund II en av fire utvalgte. I januar 2018 reiser Eggen Gardsysteri, Opera Di Setra, Heidrun og MS Fæmund II til den anerkjente messen i Berlin der mat og opplevelser står i fokus.

Velkommen til tilflytterkveld!

​Til deg som har flyttet TIL Engerdal kommune. Velkommen til tilflytterkveld, 14.november 2017 på Galten Gård

Endring av kjøremønster i Østlia

I forbindelse med gravearbeider i Engerdal sentrum vil nå vegen til Østlia syd, Østlia nord og Øvre Østlia i perioder være stengt. ​

Gratis datakurs i Engerdal

Kurset er et samarbeid mellom
Destinasjon Femund Engerdal og Tepas Personal. Kursted blir hos Destinasjon Femund Engerdal med oppstart: tirsdag 21.11.2017 kl 18.00 ​

14 vil jobbe som bibliotekar

Ni kvinner og fem menn har søkt på den ledige 100 % faste stillingen som bibliotekar ved biblioteket på Drevsjø.​

 

Odelsguttene – Håvard Lillebo & Anders Lillebo

​Odelsguttene Håvard og Anders inviterer til en kveld med morsomme historier og god musikk
lørdag 18. november hos  "Anne på landet" i Hylleråsen.

Fagdag storfekjøtt 2017

​Faggruppe Storfe i Sør-Østerdal inviterer til fagdag Tirsdag 7. november
Elverum Folkvang/Grindalen kl 11.00 – 14.00
Stor-Elvdal Imsroa kl. 18:00 – 21:00

Trekning kommunens Friskuskasser

​Kommunen har  en kasse i de fleste grend. Det foretas trekning en gang i året.  Det har vi nå gjort og resultatet kan du lese nedenfor.

Høstfest i Gloføken 4H

Gloføken 4h hadde høstfest 21.oktober, og vi ga overskuddet til UNISEF og TV-aksjonen. Dette ble 6000 kr. ​Vi er stolte av Gloføken 4H

26 vil jobbe som miljøarbeider på Drevsjø asylmottak

13 kvinner og 13 menn har søkt på den ledige 100 % faste stillingen som miljøarbeider på Drevsjø asylmottak. ​

«HALLO VENN» på Radisson Blu - Årets store vennefest for Trysil og Engerdal

​Hallovenn er et positivt alternativ til Halloween, hvor vi inviterer alle barn i alderen 3-12 år både fra Engerdal og Trysil til en stor vennefest. Arrangementet er fra kl 17.30 - 19.30

MS Fæmund II er invitert til å delta på Grüne Woche i Berlin i januar

MS Fæmund II, der Engerdal Kommune er største aksjonær, er invitert av Landbruks- og Matdepartementet og Innovasjon Norge til å delta som reiselivsbedrift med fokus på lokalmat undre Grüne Woche i Berlin 19. – 30. januar.​

Tilbud om sertifiseringskurs i varme arbeider

Forsikringsselskapene har innført et krav om sertifikat ved utførelse av varme arbeider, i den forbindelsen arrangerer Sør-Østerdal Næringshage kurs i samarbeid med Midt-Hedmark Brann og Redning på Kopang den 23. november på Koppang.​

Fem vil jobbe som stallassistent på Fjellheimen Leirskole

En mann og fire kvinner har søkt på den ledige 15 % stillingen som stallassistent ved Fjellheimen Leirskole.​

Seks vil jobbe som kokk på Fjellheimen Leirskole

Tre menn og tre kvinner har søkt på 100 % vikariat som kokk ved Fjellheimen Leirskole.​

Fem vil jobbe som pedagogisk leder i Drevsjø barnehage

Fem kvinner har søkt på 100 % fast stilling som pedagogisk leder i Drevsjø barnehage. ​

Ungdomsrådet 2017/18

Denne kreative gjengen er ungdomsrådet som skal jobbe for å fremme ungdommens interesser i Engerdal kommune skoleåret 2017/18. Det er medlemmer fra 8,9 og 10 klasse på Ebus, fra videregående både i Trysil og Elverum og som ung i kommunen. ​

Trekning av vinnere Stolpejakten 2017

​Da har det vært foretatt trekning på Stolpejakten 2017. Det var hele 357 som deltok på stolpejakten og 104 som hadde vært på alle stolpene. 

Gavmilde engerdøler til TV-aksjon 2017

​Engerdølene ga i gjennomsnitt kr 87,05 som er det beste noensinne gitt til TV-aksjon. Dette ga oss også en 1. plass i Hedmark og 24. plass i kommuneoversikten for Norge.​

Bedrift nummer to inn i Gründerprosjektet

Styringsgruppen til gründerprosjektet, Formannskapet, har i dag gitt prosjektleder Jan Aage Røtnes godkjennelse til å innlemme en ny bedrift i gründerprosjektet, etter at bedriften presenterte seg for styringsgruppen i dag.​

Stor undersøkelse i barnehagene

​Kultur for læring-prosjektet som grunnskolen i Engerdal deltar i, utvides nå til også å gjelde barnehagene. Foresatte, de eldste barna, ansatte, og ledelse inviteres nå til å delta i en stor digital spørreundersøkelse i løpet av oktober og november. Svarportalen stenger 1.desember. Vi oppfordrer derfor flest mulig av foreldrene til barnehagebarna å delta.

Marja Helena Fjellheim Mortensson fikk i dag overrekt kulturprisen 2017

I forbindelse med en konsert som Marja hadde på Engerdal barne- og ungdomsskole i dag fikk Marja sin velfortjente kulturpris for 2017. Vi gratulerer så mye!​

Regionrådet for Sør-Østerdals kommentar til statsbudsjett 2018

​Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder en sentralisering av kommunenes inntekter fra distriktene til de store bykommunene og staten. Dette skjer blant annet ved at kommunenes eiendomsskatteinntekter fra "verk og bruk" og kraftlinjer blir redusert med mer enn 800 millioner kroner.

Fylkestinget i Hedmark kommer på besøk til Engerdal

Mandag 16. oktober kommer ca 40 representanter fra fylkestinget på besøk hit til Engerdal.​

Forsvaret: NATO-rekognosering i uke 42/2017

​Personell fra NATO gjennomfører i uke 42 rekognosering i Norge som ledd i planleggingen og forberedelsene til NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 (TRJE 18).

Første spadetak tatt for Scandinavian Mountains Airport

En historisk og gledelig dag for de fire destinasjonene Engerdal, Trysil, Älvdalen og Malung-Sälen. Vår destinasjon Femund Engerdal er perlen i Scandinavian Mountains og det skal vi leve opp til når de nye gjestene kommer i 2019, sier en optimistisk ordfører Lars Erik Hyllvang. 

Endringer blant fast ansatte fra juni til september 2017

Seks takket ja til fast stilling, tre takket nei og seks sa opp sine faste stillinger i Engerdal kommune fra juni til september 2017.  

Stengt svømmebasseng på EBUS

 Grunnet omfattende tekniske problemer med ventilasjonsanlegget ved bassenget på EBUS vil bassenget bli stengt på ubestemt tid.​

Seminar om klokketårn

​Klokketårnregistreringen i Ringsaker, Løten og Stange nærmer seg slutten, og vi håper vi får midler til å fortsette registreringen i flere kommuner. Alle som er interessert i klokketårn og deres historie inviteres til seminar 19. oktober

22 vil jobbe som daglig leder ved Engerdal Frivilligsentral

Tre menn og 19 kvinner har søkt på den ledige 100 % faste stillingen som daglig leder ved Engerdal Frivilligsentral.​

Syv vil jobbe som sekretær i Støtte og utvikling

Syv kvinner har søkt på 70 % vikariat som sekretær i Støtte og utvikling. To av søkerne har i ettertid trukket sine søknader. ​

Velkommen til Rusforum Østerdalen i Engerdal 01. Desember 2017

​Sted: Engerdal samfunnshus, adresse: Engerdalsveien 1809, 2440 Engerdal (Ligger ved Statoilstasjonen i Engerdal sentrum).
Vi starter dagen kl.9.30 og avslutter klokken 14.

Søppelhenting i Hylleråsen, torsdag 5. oktober

På grunn av asfaltering, var det ikke mulig å hente papir/plast øverst i Hylleråsen i dag, det må avvente til neste gang for FIAS' del.​

Tilskudd og samarbeidsavtale med Engerdal Snøscooterforening og tilskudd til Engerdalsdagene

​Kommunestyret vedtok den 14.9.17 å gi et tilskudd til Engerdal Snøscooter Forening og Engerdalsdagene.

Utbedring av veilys i Engerdal kommune

Engerdal kommune holder nå på med å utbedre veilyset i de grendene som har dette i dag. Arbeidet handler om å skifte ut gamle armaturer og trekke nye ledninger slik at vi kan få dette ned på et målt anlegg.​

Engerdal blir medlem i lokalsamfunnsforeningen

​Kommunestyret har vedtatt å bli medlem av Lokalsamfunnsforeningen. Medlemskapet er på kr 5.000,- pr år. Lokalsamfunnsforeningen arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen deltar i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslåing av kommuner

Ein grenselaus innsats Konrad Eriksson

Lørdag 14.oktober kl 1700 i Fjellvang​ inviteres dere til å høre om Konrad Eriksson som var norsk målgranskar og motstandsmann fra Drevsjø.

Høstens første bondekafé blir 6. oktober

Samme plass som vanlig, hos fam. Drevsjømoen. Det er kaffe og få fra 10.30.
Dagens tema blir årets grovfor med Rune Granås.​

Sandbøtter (strøsand for å unngå holke) – til nye og gamle som ønsker seg dette tilbudet

Dersom du er over 70 år og har hatt eller ønsker deg sandbøtte, som en trygghetshilsen fra oss i Drevsjø Sanitetsforening er det bare å ta kontakt. I år deles bøttene ut i et samarbeid med pensjonistforeningen.​

Nye telefonnummer ved Drevsjø Statlige mottak for asylsøkere

Mottaket på Drevsjø har byttet ut telefonsystemet sitt og fått nye telefonnummer. Til sentralbordet er telefonnummer nå 62459600​

Fantastisk vertskap og strålende fornøyde passasjerer!

​MS Fæmund II gjennomførte i sommer en markedsundersøkelse blant sine passasjerer. Undersøkelsen gir vertskapet toppscore og borger bra for fremtidig gjenkjøp. Jeg har ikke opplevd makan, sier innleid markedssjef Linda M. Ramberg

Fri levering av fritidsbåter fra 1. oktober

​Fra 1.oktober kan du levere fritidsbåter inntil 15 fot (ca. 5 meter) gratis til FIAS. I tillegg får du refundert tusen kroner fra Miljødirektoratet, når du kan dokumentere at båten er levert til godkjent mottak. Ordningen gjelder ikke båter med metallskrog eller innebygd motor, men kano og kajakk er inkludert i ordningen.

Disse snøskuterløypene i Engerdal kommune er nå godkjent

Fylkesmannen i Hedmark har nå behandlet klagene som er kommet inn etter kommunestyrets behandling av forskriften for snøskuterløyper i Engerdal. ​

Åpent møte på EBUS 18. oktober - voksne som rollemodeller

Dagens unge utsettes for et stort press på å være vellykkede på mange områder, og det å få «likes» er blitt en daglig kamp for mange unge. Da er spørsmålet; hvordan er vi voksne i våre roller som forbilder, hva sier vi og hva gjør vi…

Frist for å søke om miljøtiltak i jordbruket er 1. oktober

Vi minner om at fristen for å søke om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket er 1. oktober. For beitelag er fristen 20. oktober.

Influensavaksine

​Det vil bli gitt tilbud om influensavaksine til risikogrupper på følgende tidspunkter ved Engerdal helsesenter, Helsestasjon
Torsdag 5.okt - kl1300 – 1500, Fredag  13. Okt kl 1300 – 1500, Tirsdag 17. Okt kl 1300 – 1500

Fagdag om grøfting og drenering

Norsk landbruksrådgivning Innlandet inviterer til fagdag om grøfting og drenering torsdag 5. oktober kl 11.00 - 15.00 på Slettås, Trysil​

Hvordan bli leverandør til det offentlige

​Det inviteres til Møteplass for lokalt næringsliv og offentlige innkjøp tirsdag 17. oktober kl. 14.30 på rådhuset i Elverum.

Nye telefonnummer til pleie og omsorg

​Pleie og omsorg har fått nye telefonnummer og nås ikke på de gamle.

Engerdal kommune støtter alternativ utredning om ulv

Kommunestyret i Engerdal har vedtatt å benytte eventuelle midler fra den nye tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir til å medfinansiere en alternativ utredning av ulvens genetiske og geografiske opphav. Kommunestyret presiserer at vedtaket i Engerdal kommune ikke på noen måte innebærer en aksept for å ha ulverevir og heller ikke som kompensasjon for å ha ulverevir i kommune.

Brannvernuka 2017 - åpen dag i Engerdal 23. september

Tre av fire familier har aldri hatt brannøvelse hjemme, ifølge en ny undersøkelse. Brannsikkerhet i hjemmet er hovedtema når brannvesen over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon under Brannvernuka lørdag 23. september fra 11.00 - 14.00 på Drevsjø brannstasjon.

Demensaksjonen 2017

Demensaksjonen 2017 er i tidsrommet 18.9 - 24.9.  Engerdal demensforening håper du støtter aksjonen og tar vel imot bøssebærerne.​

Stolpejakten

​Minner om at stolpene i Stolpejakten blir stående ute til og med 15.oktober, så det er fortsatt mulighet for å finne flere stolper for dem som mangler noen, eller for de som ikke har begynt ennå.

Miljøfyrtårnpris til Fjellheimen Leirskole og Destinasjon Femund Engerdal

På kommunestyrets møte i går 14. september ble Miljøfyrtårnsertifikat tildelt Fjellheimen Leirskole og Destinasjon Femund Engerdal. Vel fortjent pris for mye arbeid og vi gratulerer!​

Kommunestyremøte i kveld 14. september

​Det er kommunestyremøte i kveld kl 19.00 og du kan følge med på møte hjemme fra din egen stue på WEBtv.

Anleggstrafikk i Engerdal sentrum

Arbeidet med å skifte ut det gamle vann og avløpsnettet i Engerdal sentrum har nå startet opp. Dette betyr at det blir mye trafikk og aktivitet av anleggsmaskiner det neste året. Fremkommeligheten kan i perioder være noe redusert, spesielt gjelder dette i Østlia​

Engerdal barnehage hadde sin egen valgdag

​Litt i etterkant, men Engerdal barnehage gjennomførte også valg i går. Vi hadde eget stemmelokale med legoklosser som stemmesedler. Ei postkasse fungerte perfekt som stemmeurne.

Endelig valgresultat i Engerdal

​Da er samtlige stemmer i Engerdal talt opp og det ble små endringer i forhold til det foreløpige. Senterpartiet er den klare vinneren. 

Foreløpig valgresultat i Engerdal

​Den foreløpige opptellingen i Engerdal er klar og etter at forhåndsstemmer og valgtingsstemmer er talt opp er Senterpartiet denne klare vinneren. 

Hvordan følge med på valgresultatene?

Ingen kommuner i landet har lov å publisere noe valgresultat før tidligst klokken ni (21.00) i kveld.​

Engerdal har fått midler til bredbåndsutbygging

​Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. I Engerdal fikk vi tilskudd til to prosjekter; Sømådal og Drevsjø sør (som er fra Kvilten til sør for Engerdalssetra).

Oppfordring til skilting av huset ditt

Vi oppfordrer med dette alle huseiere til å skilte huset med nummer.  Dette fordi de som er på utrykning, det være seg ambulanse, brann eller politi enklere skal komme til riktig hus.​

Sametingvalget 2017

Vi minner om at frist for å stemme ved sametingsvalget er i morgen fredag 8. september.​

Valglokaler og åpningstider

I Engerdal har vi 5 stemmekretser hvor velgerne kan avgi sin stemme mandag 11. september. I tillegg har Engerdal krets (valglokale i Enger) åpnet på søndag og her kan alle kommunens innbyggere stemme.​

Militærøvelse i uke 37

I uke 37 vil Forsvaret gjennomføre en enkel øvelse med 10-15 personer som skal gå og bevege seg i terrenget. Øvelsen foregår i Trysil og Engerdal kommune, og disse personene vil bevege seg over et stort område.

Etablererkurs i høst

Nye etablererkurs for høsten 2017 er nå satt opp. Det blir også satt opp tilleggskurs for etablerere med innvandrerbakgrunn - et tilbud som er et godt supplement til ordinære etablererkurs.​

Åpen dag i sansehagen på Drevsjø

​​Torsdag arrangerte Engerdal demensforening åpen dag i Sansehagen, Drevsjø. Et meget vellykket arrangement.

Lørdag 2. september kan du forhåndsstemme

​Lørdag 2. september kan du forhåndsstemme ved Stortingsvalget i kommunehuset Enger.​

Fagdag 1. september - rydding av beiter

​Fredag 1. september fra kl. 11.00-15.00 vil Fylkesmannen i Hedmark, sammen med NLR og Nasjonalparkstyret for Forollhogna arrangere «Fagdag; Rydding av beiter».

Fagdagen er lagt til Vangrøftdalen, Os.

9 vil jobbe som kjøkkensjef ved Fjellheimen Leirskole

Fem kvinner og fire menn har søkt på den ledige stillingen som kjøkkensjef ved Fjellheimen Leirskole.

Stillingen​ er lyst ut for 2. gang.

 

Skolestart i Engerdal 2017

​Skolestart for ungene i Engerdal er mandag 21. august. Vi ønsker alle velkommen!

Åpen dag i Sansehagen

​Engerdal demensforening arrangerer åpen dag i Sansehagen på Drevsjø torsdag 24. August kl. 17.00. Vi møtes ved "den nye gapahuken" og vil markere flyttingen av denne.

Invitasjon til aktivitetsdag på asylmottaket

Torsdag 17. august fra kl. 10.00-15.00 inviteres det til aktivitetsdag for alle skolebarn fra 1.-10. klasse, sammen med Engerdal Frivilligsentral, Peter Werni (Niso-idrettsutøvernes fagforbund og Drevsjø statlige mottak.

Stortings- og Sametingsvalget 2017 - Forhåndsstemming

Fra og meg i morgen torsdag 10. august 2017 kan du forhåndsstemme.​ Du kan forhåndsstemme i kommunehuset Enger.

Åpning av kunstverket til minne om Egil A. Hylleraas

​Fredag 4. august ble den offisielle åpningen av kunstverket til minne om Egil A. Hylleraas foretatt i Baggroa.

13 vil jobbe som personalkonsulent

En mann og tolv kvinner har søkt på den ledige stillingen som personalkonsulent i Støtte og utvikling - 2. gangs utlysning.​

Engerdalsdagene 2017

Strålende sol, standplassen fylles, hovedkomiteen og frivillige er i full sving! Engerdal kommune og Destinasjon Femund Engerdal (DFE) ønsker deg velkommen til å besøke vår stand under dagene. ​

Kulturprisutdeling 2017 er utsatt

​Den planlagte overrekkelsen av Engerdal kommunes kulturpris for 2017 under åpningen av Engerdalsdagene utsettes. Kulturprismottaker Marja Helena Fjellheim Mortensson fikk ikke anledning til å motta prisen i dag.

Mammografi for kvinner i Engerdal

Alle kvinner i Engerdal kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 14.8 - 6.9.2017 ved mammografibussen ved Trysil legesenter.​

Renovasjon

Vi har avtale med FIAS - Fjellregionen interkommunale avfallsselskap for henting av søppel i Engerdal kommune.​

Feirer 200 år med historie

​Helga 29.-30. juli fylles Blokkodden med liv når vi markerer at det er 200 år siden smeltevirksomheten startet.

Det nærmer seg oppstart for Gründerprosjekt Engerdal - Behov for bolig

​I Kommunestyremøte 15. februar ble det ved vedtatt et prosjekt «Gründersatsning Engerdal», med oppstart 1. august og prosjektperiode frem til 31. desember 2018. Og den første bedriften er klar!

Hjertestarter på MS Fæmund II

Engerdal Kommune har gitt en hjertestarter til MS Fæmund II, og Kaptein Per Erik og mannskapet Vanja, Maren og Øyvind takker for gaven!​

Samemanntallet

Du kan nå sjekke om du står i samemanntallet i Engerdal kommune.  Samemanntallet er lagt ut til offentlig  ettersyn fra og med 19. juli til 11. september i Kommunehuset Enger​.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens stortingsvalg må du stå i manntallet. I henhold til valgloven § 2-6 skal manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter 30. juni og manntallet legges nå  ut til offentlig ettersyn.​

Ønsker du å bli feierlærling i Stor-Elvdal eller Tynset?

​Midt-Hedmark brann- og redningsvesen søker feierlærlinger fra høsten 2017.

Sommerhilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

​Ordfører Lars Erik Hyllvang går ut i i ferie fra helgen og varaordfører Tor Erik Skramstad vikarierer.  Her er en sommerhilsen fra Lars Erik

BU midler tradisjonelt landbruk

Hvert år avsettes det midler over Jordbruksavtalen til bygdeutvikling.
Innovasjon Norges søknadsfrist for tradisjonelt landbruk: 01.Februar og 01. September ​

Sau i utmark

I juli og august vil det trolig bli sluppet beitedyr(sau) i området Elvdal og Veundåsen. Disse tilhører Simon Andreas In-Albon.
Andreas slipper sau med rød klave, og kan nås på tlf. 911 78 888/0041 78 87 65 330.​

  

Sist oppdatert: 22.09.2017 08:59:06
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Nyheter