Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une   


Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Røsætra - PlanID 2016 0100

​I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 15.02.2018 ny reguleringsplan for Røsætra. 
Formålet med planen er å bevare setergrenda med sitt bygningsmiljø og kulturlandskap, samtidig som en ønsker å rydde opp i uheldige eiendomsforhold, dvs. å sikre egne tomter til eksisterende hytter. I tillegg foreslås et mindre antall nye hyttetomter.

8 vil jobbe som lærer på Engerdal barne- og ungdomsskole neste skoleår

6 kvinner og 2 menn har søkt på undervisningsstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole.​

Reguleringsplan for Gammelsætra - fastsettelse av planprogram

I medhold av plan og bygningslovens § 12-9 fastsatte Formannskapet i møte den 09.04.2018 planprogram for ny reguleringsplan for Gammelsætra.​

Ledig stilling: Rektor 100 % fast ved Engerdal barne- og ungdomsskole

Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1.-10. skole med ca. 164 elever. Vi ønsker et godt læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, en positiv kultur for læring, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid i profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk utvikling. Fra høsten 2018 vil skolen også ha SFO-ordning.
 
Ved skolen er det ledig 100 % fast stilling som rektor fra 1. august 2018.

Elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.
 

Skoleruta for 2018/2019

Skoleruta for 2018/2019 er nå vedtatt.

 

Førstehjelpskurs på Frivilligsentralen

​Torsdag 3. mai klokken 18.00 vil det bli arrangert førstehjelpskurs, inkludert bruk av hjertestarter på Frivilligsentralen.

Nye vedtekter for jordbruksfondet

Kommunestyret vedtok i sitt møte 18.04.2018 endringer i jordbruksfondets vedtekter. Disse nye vedtatte vedtektene skal være mer tydelig enn de forrige.​ Fondet skal bidra til økt aktivitet og vekst innen jordbruksnæringen i Engerdal.

Scooterløype stengt!

​Grunnet mye overvann på Engeren og barflekker i Hylleråsen stenges løype 1 og 1a. umiddelbart.

Ny skolefritidsordning i Engerdal

Engerdal kommunestyre behandlet saken om hvordan skolefritidsordningen skal organiseres i Engerdal på sitt møte 18.04.2018.​

Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Engerdal kommune

Engerdal kommune skal vurdere å søke om tilskudd til utbygging av infrastruktur for bredbånd i 2018. Dette gjøres herved offentlig kjent slik at alle som ønsker det kan komme med innspill og kommentarer. Fristen skal være minimum 1 måned og settes til 21. mai 2018.​

Kommunestyremøte i kveld 18. april

​I kveld er det kommunestyremøte kl 19.00 i kommunestyresalen og vi sender møtet live på WebTv.

Nytt administrasjonsprogram på kulturskolen

Kulturskolen arbeider for tiden med et nytt administrasjonsprogram som heter Speedadmin. Dette programmet vil blant annet brukes til å behandle nye søknader om plass i kulturskolen.​

Ledig stilling: Barne- og ungdomsarbeider 40 % vikariat - Engerdal barnehage

Vi har ledig 40 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider ved Engerdal barnehage. Barnehagen er kommunal med en avdeling, beliggende i Engerdal sentrum.

Stillingen er ledig med mulig oppstart fra 01.08.18-31.12.18, men kan bli forlenget til 31.07.19. Stillingen kan også bli utvidet til 60 %.

Søknadsfristen er 4. mai 2018 og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Ledig stilling: Pedagogisk leder 100 % vikariat - Engerdal barnehage

Vi har ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder ved Engerdal barnehage. Barnehagen er kommunal med en avdeling, beliggende i Engerdal sentrum.

Stillingen er ledig fra 01.08.18-31.07.19.

Søknadsfristen er 4. mai 2018 og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Ledig stilling: Pedagogisk leder 100 % vikariat - Drevsjø barnehage

​​​​Vi har ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder ved Drevsjø barnehage. Barnehagen er kommunal med to avdelinger, beliggende på Drevsjø.

Stillingen er ledig fra 01.08.18-31.07.19, men med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

Søknadsfristen er 4. mai 2018 og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Regler ved bruk av droner til lek og hobby

Nå er det snart vår og i den forbindelse strømmer det turister til Norge, og veldig mange av dem har med seg droner de vil ta bilder med. Luftfartstilsynet ønsker å nå ut til disse droneoperatørene med informasjon om reglene for dronebruk, fordi vi vet at ikke alle har den nødvendige kunnskapen for sikker og hensynsfull flyging med drone.

 

Helse og Velferd

​I dag (mandag 16.04.18) «veksler» vi formelt over til den nye organisasjon Helse og Velferd (forkortet HeVe). ​Det vil si at vi nå har samlet det som tidligere var to enheter; pleie og omsorg og helse til en enhet med navnet Helse og Velferd.

Søk om tilskudd fra FIAS miljøfond

​Nå kan du søke om støtte til gode miljøtiltak i Fjellregionen. Søknadsfrist 30.april.

Ledig stilling: Virksomhetsleder 100 % fast for Habilitering og Avlastning

Habilitering og Avlastning har i dag ca 35 ansatte fordelt på 24 årsverk. Det er per i dag 11 brukere med ulike sammensatte behov, fysisk/psykisk funksjonshemming samt noe psykiatri. Vi har også avlastning av barn under 18 år, samt BPA-ordninger. Kommunen har boliger spredd utover, men i hovedsak på Drevsjø.

Virksomheten går inn i spennende tider fremover med behov for et samlokalisert bygg. Det vil være fokus på å utvikle ansatte og sikre størst mulig 100 % stillinger. Tverrfaglighet er et nøkkelord for å utvikle den interne kompetansen. Vi har samtidig et mål om at det skal være færrest mulig ansatte rundt hver bruker og har deriblant langturnus som har vist god effekt. Videre er det helt sentralt og ha fokus på faget og sikre en god hverdag for brukerne. Stillingens viktigste funksjon vil være å skape forutsigbarhet for alle, dette sikrer et godt arbeidsmiljø.

Innen enheten er det ledig for snarlig tiltredelse 100 % fast stilling som virksomhetsleder for Habilitering og Avlastning i Engerdal Kommune.

Søknadsfristen er 2. mai og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Informasjonsmøte om Engerdal Torg

Engerdal kommune ved Rådmannen innkaller alle interesserte til informasjonsmøte om Engerdal Torg, torsdag 19. april kl. 18.00. Møtet vil bli avholdt i kommunehuset Enger. Hensikten med dette informasjonsmøte er å gi alle interesserte en status av prosjektet så langt.

Herlig konsert på Engerdal helse og omsorgssenter

​Fra den kulturelle spaserstokken fikk Engerdal helse og omsorgssenteret besøk og sang/ musikk V Helge Borglund og Jørn Kolsrud. I tillegg serverte Hylleråsen og Heggeriset grendelag kaffe og kake! Veldig koselig og stor oppslutning😄

Stipend til å delta på Handverksdager på Røros

​Rørosmuseet arrangerer for 19. gang handverksdager på Røros i perioden 22. – 26. august. I den anledning er det mulig å søke om stipend for å delta. Søknadsfrist 1. mai 2018.

Har du et SMIL-tiltak? Husk søknadsfristen 1. mai?

​Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er en ordning som favner mange ulike tiltak. Hensikten er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Engerdal Nasjonalparkkommune vil ta i bruk merkevaren "Norges Nasjonalparker"

Statusen som nasjonalparkkommmune ble i 2008 gitt for inntil 10 år og i utgangspunktet skulle kommunen så søke på nytt om statusen ønskes opprettholdt.
Miljødirektoratet forlenger nå statusen som nasjonalparkkommmune fram til 2021.

Sommerjobbordning for ungdom 15-17 år - 2018

Gjennom vår sommerjobbgarantiordning kan Engerdal kommune tilby ungdommer mellom 15 og 17 år (født i 2001, 2002 eller 2003) sommerjobber innenfor pleie og omsorg, renhold, kjøkken, vaktmestertjenester m.m.

Vi vil at du skal søke elektronisk innen 1. mai 2018. Elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

 

Tre vil jobbe som returrådgiver ved Drevsjø statlige asylsøkermottak

En kvinne og to menn har søkt på engasjement som returrådgiver ved ​Drevsjø statlige asylsøkermottak.

To vil jobbe som enhetsleder i Helse og Velferd

To menn har søkt på 100 % fast stilling som enhetsleder i Helse og Velferd ved Engerdal helse- og omsorgssenter. ​

Bondekafé fredag 6. April

Fredag den 6.April kl. 11.00 inviterer vi til Bondekafé hos fam.Drevsjømoen.
Det er kaffe og få fra 10.30.​

Ledige undervisningsstillinger skoleåret 2018-19

Vi har ledig et uspesifisert antall lærerstillinger på Engerdal barne- og ungdomsskole for skoleåret 2018/19. Søknadsfrist 23.04.2018

Påskehilsen-fra-Ordføreren

​For en flott vinter vi har! Mye snø og kuldegrader hører med. Det er flott med årstider, det gir variasjon og hver årstid har sin sjarm, synes jeg. Milevis med skiløyper prepareres og det er mye lokalfolk og hyttefolk ute i løypene.

Ungdomsklubben - åpningstid og aktivitet

​Kommunestyret hadde sak om ungdomsklubben oppe på sitt kommunestyremøte 22.03.18. Der ble det blant annet fattet vedtak om at ungdomsklubben fortsetter i dagens lokaler.

Mange fikk tilskudd i kommunestyremøte den 22. mars

Litlrøåsen Vel, Engerdal Utmarkslag, Femundselva Historielag, Drevsjø Stedsgruppe og AS Fæmund/Fæmund II fikk tilskudd fra Enngerdal kommuenstyre.  ​Alle som hadde søkt fikk tilskudd.

Salg av Sømådal skole

​Kommunestyret hadde denne på saken i sitt møte 22. mars og vedtak enstemmig å selge Sømådal skole til Sømådalsopplevelser.

Tiltaksprisen 2018

​Har du forslag på kandidat(er) til kommunens tiltakspris som skal deles ut i år?

Forlenget driftsavtale med Utlendingsdirektoratet om drift av Asylsøkermottaket

En god nyhet er at UDI nå har valgt å forlenge avtalen med Engerdal kommune i tre nye år, dvs. til og med 30. juni 2021.​

Mange nye engerdøler i 2017!

​Endelig har det igjen blitt født mange nye engerdøler. I 2017 ble det født 14 barn.  Sist gang det var stort tall var i 2014 da det også 14 barn.

Blokkodden villmarksmuseum etterlyser gamle klær og bilder til ny utstilling

​Til museets nye publikumstilbud – en utstillingshall/magasinhall, som åpnes til sesongåpning 2018, trenger vi litt hjelp.

Kommunestyremøte i kveld 22. mars

​Det er kommunestyremøte i kveld kl 19.00 og du kan følge med på møte hjemme fra din egen stue på WEBtv.  vi har nå gjennomført to testsendinger og er rimelig sikre på at vi ikke skal få lydproblemer som vi hadde sist.

Frivilligsentralen vil gjerne hjelpe deg!

Engerdal Frivilligsentral er til for å hjelpe akkurat deg. Er det noe du trenger hjelp til er det bare å ringe 47 97 30 20, det kan være besøksvenn, butikkhjelp, følgehjelp eller kanskje du trenger hjelp til sying, snømåking, vindusvask eller andre praktiske gjøremål. Ta kontakt så kanskje vi kan hjelpe akkurat deg!

 

50 vil ha sommerjobb innenfor Helse og Velferd

10 menn og 40 kvinner har søkt på ferievikar i Helse og Velferd innenfor institusjon, hjemmebasert, laboratoriet, kjøkken, vaskeri og renhold.​

 

Trysil/Engerdal museum søker guider til Blokkodden Villmarksmuseum for sommersesongen 2018

Blokkodden er et villmarksmuseum som huser gamle bygninger og gjenstander innen jordbruk, skogbruk, jakt/fiske, samisk kultur og Rørosverkets virksomhet i Engerdal. Nytt av året er den store magasinhallen som huser gjenstander fra disse virkene.


 

Fremdriften av den nye utstillingshallen på Blokkodden

​For mange av dere som har passert eller besøkt Blokkodden, så ble det i fjor høst ferdigstilt et nytt utstillingsmagasin der. Hallens størrelse er 280 m2 i bruttomål.

12 vil ha sommerjobb på Fjellheimen Leirskole

Fem kvinner og syv menn har søkt på ferievikariat på Fjellheimen Leirskole innenfor kjøkken, renhold og undervisning. 

Nyhetsbrev fra kompetansenettverket for lokalmat

Kompetansenettverket har sendt ut nyhetsbrev.  Her er det mange spennende kurs og annet og lese om​.

Ny bedrift i Engerdal Kommunes gründerprosjekt

Thomas Elvedal AS er  besluttet invitert inn i kommunens gründerprosjekt med oppstart  1. april. Bedriften, som er startet av Thomas Elvedal fra Sundet, vil fylle et viktig behov for transport og varierte servicetjenester i Engerdal og i regionen.​

Biblioteket endrer åpningstider etter påske

Fra 1. april vil biblioteket være mer åpent og det er kun fredag og søndag det er stengt.​

Tilskudd til lag og foreninger 2018

​Kommunestyret har fordelt tilskudd til arrangement for 2018 og 6 arrangement fikk tilskudd.

Tilknytningsløyper til godkjent snøskuterled

​Kommunen har mottatt flere søknader om dispensasjon for å kunne kjøre med snøskuter til og fra den godkjente skuterleden. Flere av disse søknadene gjelder bosatte som har svært kort strekning til skuterleden. Kommunen har imidlertid ikke anledning etter gjeldende regelverk til å innvilge slike søknader.

Engerdal Torg

​Konseptet Engerdal Torg ble lagt ut på anbud med tilbudsfrist 16. februar. Etter at fristen var ute var det ingen som hadde gitt tilbud/anbud.
Rådmannen jobber i samråd med formannskapet med alternative løsninger for å sikre at prosjektet blir videreført i en aller annen form.

Hedmark trafikk starter opp forsøk med justering av avgangstider fra EBUS fra mandag 12.mars

Dermed får vi forkortet ventetiden ute på ebus etter skoletid. Dette medfører at alle avganger fra EBUS settes til klokken 14:50 med unntak av linje 756 (Lillebobussen) som får ny avgangstid 14:56. ​

Vi må meddele at viruset på Solgløtt har kommet tilbake og vi må stenge for besøk

Må dessverre melde om nytt utbrudd av smittsom gastroenteritt ved avd. Solgløtt på Engerdal Sykehjem.

Det er derfor stengt på nytt inntil smittefaren er opphevet.

Barnehagedagen 2018

​Barnehagedagen 2018 i Engerdal vil denne gang bli markert på Drevsjø tirsdag 13.mars. Felles tema i alle barnehager for markeringen dette året er «La meg skape!».

Ledig stilling - medlem rovviltfellingslag

​​​​Vi søker medlemmer til kommunalt rovviltfellingslag. Søknadsfrist 01.05.2018.  Benytt elektronisk søknadsskjema.

Ledig stilling som kirketjener i Søre Elvdal kirke

​Engerdal kirkelig fellesråd har ledig 6% fast stilling som kirketjener ved Søre Elvdal kirke fra 19.05.2018.

Luskampanje uke 10

Tro det eller ei, det går mot lysere tider. Om kapp med solen pleier hodelusen også å blomstre frem igjen. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle barnehagebarn, skolebarn og foresatte til å ta en felles kamp mot hodelusen.
Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10, vi i Engerdal er med. Vi deltar og i helgen 10. og 11. mars, oppfordrer vi alle til å sjekkes for hodelus.​

Miniraiden 2018

​Lørdag 10. mars arrangeres Miniraiden og samler størstedelen av ungene fra 0 år og til og med 10. klasse. Det er to løyper, en på om lag 300 meter for de yngste og en på om lag 3 kilometer for de største ungene.​ Løpet går i klassisk stil.

Viktig melding fra Solgløtt på Engerdal helsesenter

Vi har mistanke om at vi har fått smittsom magesyke på avdelingen. Smittevernlegen vil derfor oppfordre dere som tenker dere på besøk hit å vurderer om det er nødvendig og helst ikke komme. Pårørende vil bli varslet.

Melding fra FIAS - søppelhenting innstilt i dag

​Det er kaldt i Engerdal og Nord-Østerdal så FIAS har innstilt ruten som skulle kjøre i dag. Det er rute 8 som er innstilt.

Ikke gå glipp av UKM 2018

Dørene åpner Lørdag 3. mars 2018 kl 1700, med muligheten for å se på kunstutstillingen, og kjøpe seg en kaffekopp og kake.​

Vardfjelløpet 2018

​Vardfjelløpet 2018 blir dessverre avlyst i år.

Bondekafé fredag 2. mars

Bondekafe er hos Drevsjømoen.  Kaffe fra 10.30. enkel bevertning. Temaet denne gangen er BRSV og BCoV viruset, og betydningen av grønne og røde besetninger.​

Anbud på Vann og Avløp Blokkodden er nå lagt ut på Doffin

Det er igjen lagt ut anbud på EN-18-02 VA Blokkodden.

Gledelig befolkningsvekst i Engerdal

​I 2017 hadde vi en befolkningsvekst på 20 personer som utgjør 1,6% økning. Ser vi på prosenttallet var det bare Stange som hadde samme prosentvise økning som Engerdal i Hedmark.

Eldrefaglig konferanse 2018

Pensjonistforeningene​ og Eldrerådene i Trysil og Engerdal vil også i år i fellesskap arrangere en eldrefaglig konferanse.

Temaet for konferansen er ernæring og kosthold for eldre.

​Konferansen holdes i Jordet samfunnshus, fredag 9. mars fra kl. 10.00 til kl. 15.30.

 

01.04.18 - Frist for å søke om tilskudd fra kommunalt viltfond

Frist for å søke om tilskudd fra kommunalt viltfond er 1. april 2018.

Søknadsskjema finner du til høyre på siden.​

Jegerprøvekurs 2018

​Årets jegerprøvekurs blir gjennomført i løpet av våren og forsommeren 2018.
Påmeldingsfristen er 01. April.

Kommunestyremøte i kveld 15. februar

​Det er kommunestyremøte i kveld kl 19.00 og du kan følge med på møte hjemme fra din egen stue på WEBtv.

Næringstreff på Galten Gård 26. februar

Det inviteres til næringstreff på Galten Gård 26. februar fra kl 13.00 - 16.00. Hovedtema  er kurs i tilskuddsordningen SkatteFUNN.​

Kompetansenettverk Lokalmat Øst informerer om kurs som går nå på våren 2018

Ta en titt og se om det er noe som er relevant for deg og din bedrift!​

Kurs i lappeteknikk

Vi har gleden av å tilby kurs i lappeteknikk på Frivillingsentralen.  Det er satt opp fire kurskvelder med oppstart 27. februar kl 18.00​

Sjekkpunkt Drevsjø 9. og 10. februar

​Femundløpet starter på Røros fredag 9. februar kl 11.00 for lang løype 600 og juniorer og kl 20.00 for 400 kort løype. Sjekkpunkt Drevsjø er åpent 24 timer fra kl 18.00 på fredag.

Hovedopptak barnehager og SFO 2018/2019

Opptak til barnehagene foretas ved samordnet opptak og søknadsfrist er 1. mars 2018.

Båtførerkurs i Engerdal!

​Regelen sier: "Dersom du er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt men lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter, MÅ du ha båtførerbevis".  Det kan du nå ta i Engerdal.

Tilskudd til tiltak i beiteområder – frist for søknad er 1 mars

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.​

Barseltreff - åpen helsestasjon

​Nå blir det barseltreff for engerdølene.
Hver torsdag fra 8. februar 2018 blir det barseltreff/åpen helsestasjon mellom kl. 10.00-14.00.

Nødforing av rådyr

​Det har nå vært forbud mot all foring av hjortevilt pga. CWD (Skrantesjuke). Forbudet gjelder fortsatt men på grunn av de store snømengdene vi opplever nå i vinter åpner mattilsynet for at kommuner utenfor prøvetakingsområdene rundt Nordfjella kan søke mattilsynet om nødforing av rådyr.

Bondekafé fredag 2. februar

Samme plass som vanlig hos familien Drevsjømoen. Det er kaffe å få fra kl 10.30.​

Syv vil være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten

Tre menn og fire kvinner ønsker å være tilkallingsvikar ved Habilitering og avlastningsenheten, Helse og Velferd.​

Syv vil jobbe som miljøterapeut i 75 % stilling ved avlastningsenheten

Syv kvinner har søkt på den faste 75 % stillingen som miljøterapeut ved avlastningsenheten, Helse og velferd.​

 

 

Åtte vil jobbe som fagansvarlig for koordinerende enhet

Åtte kvinner har søkt på den faste 100 % stillingen som fagansvarlig for koordinerende enhet, Habilitering og avlastning.

 

Regionrådet for Sør-Østerdal bistår kommuner i Ukraina med energisparing

Kommunene i Sør-Østerdal er (og har vært) meget aktive med energisparetiltak i sine egne bygg. Sentralt i dette arbeidet står Elin Grete Budal (Regionrådet og Stor-Elvdal Kommune) som koordinator for en rekke tiltak i alle 6 kommunene. I tillegg har hun nylig levert en Masteroppgave om bruk av EPC (Energisparekontrakter) i offentlige formålsbygg.​

Søknader om tilskudd til vegløse bosettinger i Engerdal kommune – frist 1. februar

Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende og som bor på en vegløs bosetting. ​

Søknader om tilskudd til vedlikehold av veier til bosettinger med lang helårsåpen privat vei i Engerdal kommune – frist 1.februar

Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende ved helårsåpen privat vei. Bosettingene må ligge 3 km eller mer fra offentlig vei. Søknader må være organisert som en fellessøknad for alle som bor langs veien.​

Tilskudd til almennyttige formål

Frist for å søke tilskudd er 1. februar.​ Næringsliv, privatpersoner og lag og foreninger kan sende inn søknad.

Endringer blant fast ansatte fra oktober til desember 2017

Sju takket ja til fast stilling, ingen takket nei og ingen ​sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune fra oktober til desember 2017.

Bredbåndsutbygging i Engerdal kommune

Engerdal kommune har nå offentliggjort anbudskonkurranse på Doffin om utbygging av infrastruktur for høyhastighetsbredbånd.​

Engerdal torg

​Som en del av «Engerdal i sentrum» er prosjektet «Engerdal Torg» nå lagt ut på anbud for private utbyggere.

Mulige datoer for kommunale vigsler 2018

Vi har nå utarbeidet en oversikt over hvilke datoer i 2018 hvor det er mulig å foreta en kommunal vigsel.​

Nytt søknadssystem for deg som skal søke tilskudd fra Femundfondet/Næringsfondet

​Nytt av året er at alle som skal sende inn søknad om tilskudd til bedriftsrettede tiltak, må benytte regionalforvalning.no.  Det er ikke lenger mulig å sende søknaden direkte til Engerdal kommune.  Dette er nytt fra 2018.

Invitasjon til møte om nettvett

Tirsdag 23. januar kl 17:30 inviterer vi foreldre og alle som jobber med barn og unge i lag og foreninger til infomøte om nettvett i Engerdalshallen.​

Engerdal folkebibliotek hilser lånere velkommen


Fra og med 10. januar er det ansatt en ny bibliotekar ved folkebiblioteket i Drevsjø. Mitt navn er Kimera Skollenborg, jeg er opprinnelig fra Tønsberg, og er utdannet bibliotekar ved Høyskolen i Oslo og Akershus hvor jeg ved siden av studiene også arbeidet ved høyskolens fagbibliotek.

Invitasjon til landbruksfaglig møte 16. januar 2018

​Kl. 11-13:15 i lokalene til Anne på landet café & galleri i Hylleråsen (Hylleråsvegen 10), Engerdal.

Godt nyttår fra Frivilligsentralen!

Fra og med 1.januar 2018 er det ansatt ny daglig leder ved Engerdal Frivilligsentral. Jeg heter Ingunn Sømåen, kommer fra Sømådalen, utdannet barnehagelærer og har bakgrunn fra barneskole/barnehage. Jeg er klar for å ta fatt på nye utfordringer og oppgaver på Frivilligsentralen, og gleder meg til å samarbeide med kommunens befolkning. Gamle som unge!​

Se opp for is og snø ved master

Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker Norkring å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg.​

Bondekafé fredag 5. januar 2018 på Drevsjø

​Vi inviterer til bondekafe hos familien Drevsjømoen. Det er kaffe og få fra 10.30.
Vi får besøk av Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Han vil prate litt om det som skjer fremover i landbruket.

Fyrverkeri og beskyttelsesbriller hører sammen

​Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til personskader og branner. Ved fjorårets nyttårsfeiring ble det registrert 65 uhell med fyrverkeri. Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med året før.

Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

​Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

Mange spennende saker i kommunestyrets møte 14 desember

Det var mange interessante diskusjoner og saker i kommunestyret den 14.12.  Vi har samlet de sakene som ikke er omtalt spesielt i denne artikkelen. Her kan du lese saksdokumentene og høre diskusjonene.​

Tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir

Kommunestyret behandlet denne saken på nytt i sitt kommunestyremøte den 14.12. og vedtok å trekke sin søknad på midler fra tilskuddsordningen for kfommuner med ulverevir for 2017.

Budsjett 2018 Engerdal kommuneskoger KF

Engerdal kommunestyret vedtok budsjett for 2018 for Engerdal kommuneskoger KF i sitt møte 14.12.2018.​

  

Sist oppdatert: 22.09.2017 08:59:06
Dele innhold