Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une
Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Tilskuddsordninger

​​​​​​
Her finner du de lokale tilskuddsordningene for næringslivet. Engerdal kommune forvalter alene eller sammen med andre:

Femund-/Trysilvassdragets fiskefond
SMIL-midler
Fondet for utvikling av næringsfiske
NMSK-midler
Femundfondet
Næringsfondet
Allmennyttig formål/fellesgoder

Du kan lese mer om ordningene til høyre.
Fisking med ruse fra båt på sjøen
 
 
 

Generelt for Femundfondet og Næringsfondet

 


Engerdal kommune har begrensede midler. Vi setter pris på at du tar kontakt så tidlig som mulig for å avklare ditt prosjekt.

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. Søknader til begge fondene kan fremmes hele året og behandles fortløpende. Dersom du som søker sender èn søknad til Femundsfondet og èn søknad til Næringsfondet på samme prosjektet, blir disse sett på som en søknad. Er du usikker på hvilket fond som passer ditt prosjekt, skriver du :
«Søknad om støtte fra Femundfondet/Næringsfondet» i overskriften på søknaden.


Hva støttes:
· Hjelp til mindre nødvendige investeringer (ikke lett omsettelig maskiner/utstyr)
· Produktutvikling
· Markedsføring av produkter og tjenester
· Utvikling av forretningsplan
· Konsept/produktutvikling, markedsanalyser/konkurrentanalyser
· Rådgivning

Hvis du har andre behov en liste opp her, ta kontakt for avklaring.

Støttenivå
· For fysiske investeringer kan det gis inntil 35 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag
· For myke investeringer (eksempelvis markedsføring ) kan det gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag​
· Samlet offentlig støtte kan som hovedregel ikke overstige 50 %

Det må foreligge særskilte grunner for å støtte:
· Næringer som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet
· Enkeltprosjekter som er i tråd med Innovasjon Norges strategier
· Virksomheter innen detalj/agentur/engros/netthandel, import, transport, finansielle tjenester, frie yrker, hobbyvirksomhet
· Virksomheter som skal tilby tjenester som det offentlige er lovpålagt å tilby og/eller skal baseres på offentlig støtte

Søknader om støtte skal inneholde følgende vedlegg:
1. Beskrivelse av prosjekt med forventet effekt (økning av antall ansatte/omsetning)
2. Kostnadsoverslag
3. Finansieringsplan

I tillegg kan kommunen i de tilfeller det anses nødvendig, be om dokumentasjon som for eksempel likviditetsbudsjett, driftsbudsjett, regnskap, o.l.
Søknaden sendes til postmottak@engerdal.kommune.no

Søknader om tilskudd til fondene kan fremmes hele året og behandles fortløpende.
I praksis vil dette si at søknader om tilskudd fra næringsfond/femundfond behandles av formannskap/kommunestyret, og at komplett søknad må være hos kommunen senest 3 uker før et formannskapsmøte for å få politisk behandling. Se politiske møter for å se når formannskapet har møter.
Ta kontakt med næringsavdelingen i Engerdal kommune for mer detaljer.

 Tjenestebeskrivelser

 Politisk møtekalender

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 26.02.2016 08:34:52
Dele innhold