Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une
Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

NMSK-midler 2014

vedfisk
1. mai er søknadsfrist for tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket – NMSK-midler.

​Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Herunder også skogkultur, med egen søknadsfrist 15. oktober.

Søknadskriterier:
- Skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknader gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.
- Tilskudd kan også etter forskrift gis til skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog, og til eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog, jf. § 8 i forskriften.

Det henvises for øvrig til retningslinjene for SMIL og NMSK.

Eget søknadsskjema for NMSK skal benyttes. Dette fås ved henvendelse til kommunen eller via internett: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/narings-og-miljotiltak/skjema

På Statens landbruksforvaltning sin nettside kan man også lese mer om ordningen.

 

Sist oppdatert: 13.05.2015 15:39:15
Dele innhold