Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une   


Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Tilskudd til tiltak i beiteområder – frist for søknad er 1 mars

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 01.03.2018 00:00:00 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Sauer i skogen

​foto: Journn Stubsjøen

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.​

Søknadsfristen er 1. mars 2018

Bruk av utmarkas beiteressurser er en forutsetning for opprettholdelse av mjølk- og kjøttproduksjon i store deler av Hedmark.  

Gjennom ulike satsinger og tiltak arbeider Fylkesmannen for å legge til rette for økt bruk av utmarksbeite.
Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Det kan søkes om tilskudd til;

  • Investeringer knyttet til utmarksbeite. Det kan søkes om tilskudd til bl.a.: sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, e-sporingsenheter (radiobjeller) m.fl.
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Det kan her søkes om tilskudd til bl.a.: ny organisering av beitelag og beiteområder, planlegging av sperregjerder m. m. 

Både beitelag og enkeltforetak kan søke. Fylkesmannen prioriterer og samarbeidstiltak.
Søknadsfristen er satt til 1. mars. Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Kommunen vil gi en vurdering og anbefaling av tiltaket før søknaden sendes over til Fylkesmannen som behandler søknaden. Informasjon om ordningen, søknadsskjema, forskrift og rundskriv finner du i denne linken.

Sist oppdatert: 06.02.2018 12:26:56
Dele innhold