Tittel: Kunngjøring av planvedtak – mindre endring av reguleringsplan for Engerdalssætra hytteområde – PlanID 20090301
Url: http://www.engerdal.kommune.no/Tema/kunngjoringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak-–-mindre-endring-av-reguleringsplan-for-Engerdalssætra-hytteområde-–-PlanID-20090301.aspx
Kunngjøring av planvedtak – mindre endring av reguleringsplan for Engerdalssætra hytteområde – PlanID 20090301

Kunngjøring av planvedtak – mindre endring av reguleringsplan for Engerdalssætra hytteområde – PlanID 20090301

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 29.10.2017 17:16:34 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
kartutsnitt

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok formannskapet i møte den 18.10.2017 mindre endring av plankartet i reguleringsplan for Engerdalssætra hytteområde. Eventuell klage må fremmes innen 19.11.2017

​Vedtaket innebærer en mindre justering av to tomtegrenser i H5-feltet i reguleringsplanen.

Formannskapets vedtak kan i hht. Plan og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet.
En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, 2440 Engerdal innen 3 uker fra denne kunngjøring, dvs. 19. november 2017. Du kan benytte elektronisk svar ved å bruke lenken til høyre.


Særutskrift av Formannskapets behandling (med kart over endring) kan sees til høyre, eller fås tilsendt ved henvendelse til Engerdal kommune.

Sist oppdatert: 19.11.2017 00:52:40
Du er her: Engerdal > Tema > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak – mindre endring av reguleringsplan for Engerdalssætra hytteområde – PlanID 20090301