Tittel: Idrett og aktiviteter
Url: http://www.engerdal.kommune.no/Tema/kultur-og-fritid/idrett-og-aktiviteter/Sider/side.aspx
Idrett og aktiviteter

Idrett og aktiviteter

​​​Engerdal kommune støtter idrettsarbeid på en rekke områder. I form av tilskudd, utleie av anlegg, veiledning av lag og foreninger, spillemidler, samarbeid med Idrettsrådet og generell anleggsutvikling, er kommunen en bidragsyter for å fremme idrett og fysisk aktivitet

I Engerdal kommune er det et rikt og variert idrettstilbud. Det finnes små og store idretts- og aktivitetsanlegg som favner et bredt spekter av aktivitetsbehov blant innbyggerne.  Anleggene eies og drives hovedsakelig av private lag og velforeninger (unntatt Engerdalshallen).

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 

 Tjenestebeskrivelser

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 12.02.2016 12:57:50
Du er her: Engerdal > Tema > Kultur og fritid > Idrett og aktiviteter