Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

PPT

​​​​​​​​​PP-tjenesten er hjemlet i opplæringsloven og skal gi råd og hjelp til alle som ber om det i forhold til spesialpedagogisk stimulering, opplæring og foreldreveiledning. PP-tjenesten er sakkyndig instans og vurderer erklæringer som gir enkeltpersoners subjektive, juridiske rett til særskilte tiltak etter opplæringsloven.

 
Huset hvor PPT kontoret erTjenesten arbeider med 250-300 saker i året. En tredel av dem kommer direkte fra foresatte eller ungdommen selv. Lurer du på om PP-tjenesten kan hjelpe deg, er det bare å ta kontakt. Pedagogisk/psykologisk tjeneste for Trysil og Engerdal har kontor i Liavegen 20 B, sør for kulturskolen. PP-tjenesten ble opprettet i 1978 som et interkommunalt samarbeid mellom Trysil, Engerdal og Hedmark fylkeskommune. Trysil er vertskommune, men det er oppnevnt et eget styre som har arbeidsgiveransvaret.
 

Målgrupper

PPTs målgrupper er foreldre, skoler og barnehager. Samarbeidspartnere er bl.a. første- og andrelinjetjenestene i helsevesenet, barnevernet, arbeidskontoret og trygdeverket. PPT arbeider med ulike tiltak for personer i alle aldre, alt fra småbarn til godt voksne. Tjenesten bruker mye tid på å gi foreldre og lærere råd omkring barn og unges ulike problemer, også i forhold til problemer med samspill og danning.
 

Vanskeområder

De vanskene PP-tjenesten arbeider med, er omfattende, men kan grupperes slik:

 

•Utviklingsforstyrrelser
•Generelle lærevansker
•Spesifikke lærevansker (dysleksi, dyskalkuli)
•Psykososiale vansker
•Motoriske vansker/funksjonshemming
•Synsproblematikk
•Hørselsproblematikk
Tiltaksutforming vurderes i et helhetlig og systemrettes perspektiv.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 26.02.2016 13:41:58
Gi karakter          | 
Dele innhold