Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Søknader om tilskudd til vegløse bosettinger i Engerdal kommune – frist 1. februar

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 25.01.2018 10:00:06 | Emneord (los) forsiden, Næring
Gardsvei Sylen

​Sylen

Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende og som bor på en vegløs bosetting. ​

Bosettinger med bilveg fram til husstanden, men som ikke brøyter

vegen vinterstid, kommer også inn under ordningen. Bosettinger som har flere bebodde

hus/husvære på samme eiendom, regnes som èn vegløs bosetting. Vegløse bosettinger

som er berettiget tilskudd må minimum ligge 1 km fra bilveg, målt som den korteste distansen mellom bosetting og bilveg i terrenget.

 

Tilskuddet beregnes ut i fra korteste/mest hensiktsmessige trase mellom nærmeste bilveg

og bosettingen, målt i terrenget, og beregnes etter følgende nøkkel:

Ut i fra en total tilskuddsberettiget terrenglengde (avrundet til nærmeste kilometer),

beregnes tilskuddet prosentvis av bevilget ramme ut i fra distansen (avrundet til nærmeste kilometer) hver enkelt søker har mellom bilveg og bosetting. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre kr. 15.000,-.

 

Dersom en bosetting benytter flere traseer avhengig av vær- og føreforhold, legges den mest benyttede traseen til grunn for tildeling av tilskudd.

 

Bosettinger som er tilskuddsberettiget må søke om tilskudd en gang pr. år, frist 1.februar.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • søkers navn
  • forhold på bosettingen
  • korteste/mest hensiktsmessige trase fra nærmeste bilveg til bosetting målt i terrenget.
  • kart hvor denne distansen er tegnet inn skal også vedlegges.

 

Søknader sendes til Engerdal kommune innen fastsatt frist 1.februar 2017.

 

 

Sist oppdatert: 25.01.2018 10:25:44