Tittel: Samejubileet i Elgå, Engerdal kommune 2.-5.juni, 2017
Url: http://www.engerdal.kommune.no/Politikk/Sider/Samejubileet-i-Elgå,-Engerdal-kommune-2.-5.juni,-2017.aspx
Samejubileet i Elgå, Engerdal kommune 2.-5.juni, 2017

Samejubileet i Elgå, Engerdal kommune 2.-5.juni, 2017

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 14.06.2017 12:10:28 | Emneord (los) forsiden, Politikk
foran inngang til samehytte som er en jordlavvo

​Inngangen til vinterboplassen til Daniel  Mortensson

Foto:  Lars Erik Hyllvang

Over 300 personer deltok på helgas arrangementer i og rundt Elgå i Engerdal i anledning 100-årsjubileet for det store samemøtet i Trondheim. Svahken Sijte og Engerdal kommune som vertskap bød på en begivenhets- og folkerik feiring!​


I 2017 er det 100 år siden samenes første landsmøte i Trondheim. Dette ble markert med et stort jubileumsarrangement i Elgå 2-4 juni 2017.
Engerdal kommune er innfallsporten til Sapmi fra sør, og er stolt av vår samiske kultur og næring! Det er med stor glede vi i år feirer jubileum 100 år etter det store samemøtet i Trondheim ved å sette et fokus på vår egen Daniel Mortensson sitt virke i Engerdal og sin innsats for det samiske folk! Daniel Mortensson var også medlem av herredstyret i Engerdal, sier ordfører Lars Erik Hyllvang.

FREDAG ETTERMIDDAG


Åpning av Daniel Mortenssons vinterboplass
Til åpningen av Daniel Mortenssons vinterboplass kom over 200 personer. Boplassen er en rekonstruksjon fra 1903 når han flyttet til Tolgen reinbeitedistrikt. Boplassen består av en vintergamme med kåva og et bur i tømmer som ble brukt til lagerplass for mat og utstyr. Boplassen ligger i et sentral område for reindriften som ble bedrevet på den tiden. Vi finner gamle samiske kulturminner i området både fra eldre tider og fram til nåtid.

Tråante%20-%20åpning%20vinterboplassFoto: Odd Egil Bakken
 
Fylkesråd Per Gunnar Sveen åpnet boplassen. Det var åpningshilsen ved ordfører Lars Erik Hyllvang og leder i Svahken Sijte Jan Axel Danielsen. Marie Kristine Lorentzen fortalte oss om familiemannen Daniel Mortensson. Byggherrene Lars Ivar Danielsen og Jon Kristian Jåma fortalte om den tradisjonelle samiske byggetradisjonen. Marja Helena Fjellheim Mortensson åpnet og avrundet med musikalske innslag.

På kvelden, etter åpningen av vinterboplassen, var det middag å få kjøpt i Elgå Samfunnshus. Der kåserte Ristin Mortensson om røyking av kjøtt i lavvo som matfenomen.

LØRDAG


Seminar i Elgå Samfunnshus
Til seminaret var det påmeldt 195 deltagere. Lederen for hovedkomitéen for Tråante, Ailo Keskitalo og Biskop Solveig Fiske hilset til jubileet.

Seminaret ble åpnet av Sametingspresident Vibeke Larsen.Tråante%20-%20åpning%20seminar%20av%20sametingspresidentenSametingspresident Aili keskitalo  foto: Lars Erik Hyllvang
 
Anne Severinsen er en sentral person i sør-samisk område for å få fram rettshistorien
til den sør-samiske befolkningen fra Helgeland og ned til Femund inklusive Trollheimen.
Hun foreleste om samenes rettskamp i Rørosområdet med vekt på Daniel Mortenssons arbeid.

Professor Jon Todal har vært med på å revitalisere det sør-samiske språket. Han foreleste om samarbeidspartnere til Daniel Mortensson. Han la spesielt vekt på samarbeidet mellom samepionerene Edvard Masoni og Daniel Mortensson. Masoni og Daniel Mortensson var i Amerika og Jon Todal har gått i deres forspor i Amerika.

Elle Merete Omma kommer fra Svahken Sijte. Hun er utdannet Jurist og jobber for
urbefolknings sekretariatet under Arktisk råd. Hun foreleste om reindriftens rettsstilling i forhold til offentlig forvaltning. Nyttig kunnskap for både politikere og administrasjon på fylkes og kommunalt nivå.

Unni Fjellheim kommer fra Gåbrien sijte og er leder i reinbeitedistriktet. Hun er en dyktig utøver av samisk husflid og jobber for å bevare den tradisjonelle kunnskapen. Hun har sett på klestradisjoner i Nord-Østerdalen som var et sentralt samisk reinbeiteområde for reindriftsamer før 1900 hundretallet. Hennes tema er Samisk sløyds påvirkning av klestradisjoner i Nord-Østerdal. Seminaret ble ledet av direktør for samisk høyskole i Kautokeino, Johan Ailo Kalstad.

Tilslutt var det paneldiskusjon.

Under hele jubileet ble det servert ulike matretter av rein hvor den samiske tradisjonelle kunnskapen lå til grunn for samisk kokkekunst. Den sør-samiske kokken Nils Bendik Dunfjeld serverte oss reinkjøtt som er tillaget fra den tradisjonelle kokekunsten. Reinkjøttet kommer fra rein som er født, oppvokst, slaktet ved reingjerdet og tilberedt i Svahken Sijte.

:

Lørdagskvelden var det to konserter i Elgå kirka. Marja Helena Fjellheim med musikerne Daniel Herskedal på tuba og Jakob Janssønn på perkusjon urfremførte bestillingsverket- MOJHTESTASSE. Nærmere 300 personer opplevde konsertene med Marja Helena Fjellheim.
Tråante%20-%20konsert%20med%20Marja
Marja Helen Mortensson synger under kirkekonserten i Elgå kirke.  Foto: Odd Egil Bakken


Festmiddag på Bryggeloftet i Elgå
Lørdagskvelden ble avsluttet med en festmiddag på Bryggeloftet. Her var det taler fra blant annet fylkesordfører Dag Rønning og leder for utdanningsseksjon ved Samisk Høgskole, og Senter for Samisk i opplæringa, Lisa Baal. Ordfører Lars Erik Hyllvang ledet oss gjennom middagen og holdt også tale.
 

Festmiddag%20Tråante
 Fra festmiddagen - foto: Lars Erik Hyllvang

 

SØNDAG


Gudstjeneste i Elgå kirke
Søndag bidrar biskop Soveig Fiske og sameprest Einar Bondevik. De, sammen med sogneprest i Engerdal Svein Olav Angard Hovde holdt gudstjeneste i Elgå kirke. I gudstjenesten ble både sør-samisk og norsk benyttet. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Elgå Samfunnshus.

Tråante%20-%20biskop%20Solveig%20FiskeBiskop Solveig Fiske foran Elgå kirke. Foto: Odd Egil Bakken
 

Tur til Svukuriset

Søndag ettermiddag dro ca 160 personer dra til Svukuriset som ble hovedboplassen til Daniel Mortensson. Det som i dag er turisthytta til Den Norske Turistforening var hans stasjonære boplass.

Tråante%20-%20SvukurisetFoto: Odd Egil Bakken
 
Helgas jubileumsarrangement var vellykket og det var mye ros å få for vertskapet.
Takk til alle som deltok og med det gjorde jubileet minneverdig!

Sist oppdatert: 14.06.2017 13:14:22
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Politikk > Samejubileet i Elgå, Engerdal kommune 2.-5.juni, 2017