Tittel: Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang
Url: http://www.engerdal.kommune.no/Politikk/Sider/Julehilsen-fra-ordfører-Lars-Erik-Hyllvang.aspx
Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 22.12.2017 10:39:32 | Emneord (los) forsiden, Politikk
Ordfører

​Lars Erik Hyllvang

​Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

KJÆRE SAMBYGDING!

 

Adventstida er kommet. Det er ei tid der mange tenner levende lys, fyrer i ovnen og koser seg. Sammen med advent og jul kommer også tanker om det året som snart er over og våre forventninger eller håp til hva det nye året vil bringe. For hvert år vi merker av, preges vi av gode og vonde opplevelser.

 

Om folkehelse sa Per Fuggeli: «Mennesket er ikke bare en biologisk, men også en eksistensiell og sosial skapning. Viktigere enn omega 3, antioksidanter og lavkarbo er disse fem om dagen: Verdighet, Handlingsrom i eget liv, Tilhørighet, Mening, Trygghet. Disse helsens grunnstoffer kan vi ikke få på apoteket eller i helsekostbutikken. De må vi skape og dele selv, i flokkene våre, med hverandre.»

 

Fornuftige ord å reflektere over for hver og en av oss.

 

Siden forrige Vard'n er det gjennomført stortingsvalg. Også denne gangen var deltakelsen i kommunen vår veldig høy, 82,9 %. Nærmere 5 % høyere enn landsgjennomsnittet. Det er så artig å sjå at vi engasjerer oss som bygd også når det gjelder demokratisk deltakelse. Det nye ungdomsrådet har også kommet på plass i høst. Unge, engasjerte innbyggere som velger å bruke av sin tid for å si sin mening og gi sitt bidrag til utviklingen av Engerdal!

 

Kulturprisen 2017 var egentlig tenkt delt ut under åpningen av Engerdalsdagene. Den travle prisvinneren, Marja Helena Fjellheim Mortensson fikk ikke anledning da. Prisen fikk vi delt ut under hennes konserter på Engerdal barne- og ungdomsskole i høst, der alle elevene fikk være med på overrekkelsen. Marja er et forbilde for alle våre barn og unge.

Det skjer også ting i næringslivet i Engerdal. Det meldes om god fart i det meste av næringslivet. Her er noen eksempler. MS Fæmund II har hatt en god sesong og er nå invitert med til Grüne Woche i Tyskland til vinters der bedriften får markedsført seg godt. Vår ene lokalmatprodusent, Lundgubben AS, var med i Rakfisk NM og høstet sølvmedalje i november. Det har markedsføringsverdi. Femund Hytter AS er kåret som gasellebedrift også i 2017 av avisa Dagens Næringsliv. En gaselle må ha: Levert godkjente regnskaper. Minst doblet omsetningen over fire år. Ha en omsetning på over en million kroner første år. Unngått negativ vekst. Positivt samlet driftsresultat. Vært aksjeselskap. DN kårer gasellene på grunnlag av de seneste fire årenes regnskaper og en vurdering av selskapet, veksten, lønnsomheten, revisorberetning, kredittanmerkninger og andre relevante faktorer. Og der er altså Femund Hytter. God reklame og god innsats! En annen spennende ny bedrift er for eksempel Snerta Vaktel ved Linda Sundal.

 

Gratulerer, og lykke til alle sammen!

 

På Blokkodden Villmarksmuseum er det kommet opp nye bygninger.

Den nye utstillingshallen vil blant annet inneholde et komplett fløtermuseum, der blant annet spillflåten som trengte å komme under tak vil stå. I tillegg bygges det på et eget sanitæranlegg i tilknytning til informasjonshuset, slik at det nå er både toalettfasiliteter og dermed også innlagt vann. Engerdal kommune har bevilget 1,3 millioner kroner til disse to satsningene.

 

Asfalteringen av grendevegene i Nordberget i Heggeriset og grendevegen i Hylleråsen er ferdig. Kommunen benyttet muligheten når det først skulle graves til å sette opp veglys også i disse strekningene, og dratt rør, slik at et framtidig fiberbredbånd skal kunne realiseres uten å måtte grave på nytt. Veglyssatsningen er fullført i grendene Engerdal, Heggeriset, Engerdalssetra, Risbakken, Kvilten, Drevsjø, Lillebo, Elgå, Sorken, Snerta, Nymoen, Granberget og Sømådalen.
Så foreslår rådmannen for 2018 å fullføre dette for Sølenstua/Femundsundet-området. I Engerdal graves det også om dagen, nytt vann- og avløpsanlegg til boligfeltet i Østlia skal på plass og være ferdig i løpet av sommeren 2018. Anbudsprosessen starter nå. Avløpsanlegget ved Femundsenden er fullført. I Moafeltet på Drevsjø klargjøres det nå en utvidelse. 8 nye tomter vil bli klargjort for framtidig boligbygging. Engerdal Torg nærmer seg nå realisering. Kommunestyret gjorde sitt endelige vedtak i saken i november. Anbudsprosessen settes nå i gang og den som blir valgt som utbygger vil kunne sette spaden i jorda til våren.

 

Kommunen fikk innvilget statlige midler til to av våre sju søknader om bredbåndsutbygging. Sammen med kommunale midler og en påkoblingsavgift vil dette finansiere utbygging fra Kvilten og sørover til og med Engerdalssetra, og fra Buvika og sørover til og med Sømådalens sørligste bosetting. Anbudsprosessen starter på nyåret, med sikte på oppstart til vårs.

 

Samtidig lages det nå konkrete tall for utbygging av resten av kommunen slik at vi i kan planlegge konkret for høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Å ha høyhastighets bredbånd er nå like viktig for framtidig bosetting som strøm og telefon var i sin tid. Derfor er det klare ambisjoner fra kommunestyret om at dette må prioriteres. Med sunn økonomistyring muliggjør kommunen sitt bidrag sammen med utbyggere og hver husholdning.

 

Klagebehandlingen av lokal skuterforskrift er fullført hos fylkesmannen i Hedmark, og 8 løyper er klar for realisering i kommende sesong, fra Hylleråsen til Drevsjø og over til Sverige. Jeg gleder meg til åpning av løypene! De løypene som ikke ble godkjent må få en ny vurdering og behandling. Dette jobber rådmannen nå med. Viktige reiselivsbedrifter i nord får ikke direkte tilgang til løypenettet denne vinteren, derfor er det ekstra viktig å gjøre det vi kan for at det blir mulig neste sesong.


 

 

Fra nyttår overføres borgerlig vigsel fra sorenskriveren til kommunen. Det betyr at det nå er ordfører eller varaordfører som skal utføre den oppgaven. Det blir spennende! Vi skal gjøre vårt for at de som velger å gifte seg borgerlig i Engerdal får en fin og verdig opplevelse på sin store dag.

 

Et år er snart over, et år som kanskje ikke har blitt helt som du har ønsket, men hvor det har vært viktig å være sterk. Jeg avslutter derfor med et dikt om akkurat det.

 

«Å være sterk er ikke
å løpe raskest
å hoppe lengst eller
å løfte tyngst

Å være stor er ikke
alltid å vinne
alltid å ha rett og
alltid å være best

Å være sterk er å
se lyset når det er mørkt
slåss for noe man tror på
selv om man ikke har flere
krefter igjen
og se sannheten i øynene selv om den er hard»

 

 

 

Ha en riktig fin adventstid, en trivelig og god jul og et riktig godt nytt år! En særskilt takk til alle dere som gjør tjenestene vi yter til innbyggerne våre gode, og til dere som gjennom frivillig innsats bidrar til at livet blir enda mer innholdsrikt og meningsfylt for oss alle.

 

Lars Erik Hyllvang, ordfører

 

 

 

 

 

 


 

Sist oppdatert: 22.12.2017 10:50:06
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Politikk > Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang