Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une   


Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Engerdal kommune støtter alternativ utredning om ulv

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 19.09.2017 11:52:26 | Emneord (los) forsiden, Politikk
nærbilde av hode av ulv

Kommunestyret i Engerdal har vedtatt å benytte eventuelle midler fra den nye tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir til å medfinansiere en alternativ utredning av ulvens genetiske og geografiske opphav. Kommunestyret presiserer at vedtaket i Engerdal kommune ikke på noen måte innebærer en aksept for å ha ulverevir og heller ikke som kompensasjon for å ha ulverevir i kommune.

Tilskuddsordning for kommuner med ulverevir

Regjeringen innførte i forbindelse med årets reviderte nasjonalbudsjett en ny tilskuddsordning på 20 millioner kroner. Tilskuddsordningen skal gjelde for kommuner med ulverevir i fylkene Hedmark, Akershus og Østfold og bidra til konfliktdemping. Engerdal kommune er en av 26 kommuner som faller inn under ordningen da vi er registrert med revirene Osdalen og Fulufjellet. Hvis alle kommuner benytter seg av muligheten vil beløpet for hver enkelt kommune være på ca. 760.000 kr.

Utredning om ulvens genetiske og geografiske opphav

I forbindelse med behandling av Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur, jf. Innst. 330 S (2015-2016) gjorde også Stortinget vedtak om at ulvens genetikk skal utredes. Klima- og Miljødepartementet har gitt oppdraget til Miljødirektoratet. Tre amerikanske forskere er engasjert for å gå igjennom det materiale som Miljødirektoratet har framlagt for dem. Det er stor skepsis hos mange, deriblant våre egne landbruksutøvere til at Miljødirektoratet har fått oppdraget med å iverksette utredningen og dermed også ansvaret for å bestemme hva slags materiale som skal legges til grunn for utredningen. Det er derfor kommet forslag fra noen kommuner, med Trysil Høyres Anders Nyhuus i spissen, om at tilskuddet som gis kommunene heller bør benyttes til en alternativ utredning om ulvens genetiske og geografiske opphav for å ta eierskapet og øke troverdigheten rundt en slik utredning.

Det er viktig at en utredning av ulvens genetiske opphav har troverdighet og legitimitet på grasrota. Engerdal kommune bør derfor primært støtte en slik alternativ utredning og at tilskuddet Engerdal får kan benyttes til å medfinansiere dette, mener kommunestyret.

Hvis det viser seg at det ikke er mulig å få finansiert opp en alternativ utredning, eller at det blir midler til overs, eller at Storting eller departement endrer premissene for en utredning i tråd med det vi ønsker, er det viktig å stadfeste hva vi da ønsker å benytte midlene til. Engerdal kommune bør derfor i sitt vedtak signalisere dette. Engerdal kommune vil sekundært i samråd og samarbeid med næringsliv, næringsapparat og landbruksforvaltning benytte tilskuddsmidlene til andre tiltak.

Her er vedtaket i kommunestyret den 14.september, 2018:

1. Engerdal kommune ønsker å benytte seg av tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir. Engerdal kommune presiserer at dette ikke på noen måte innebærer en aksept for å ha ulverevir og heller ikke som kompensasjon for å ha ulverevir i kommune.

2. Engerdal kommune ønsker primært å benytte eventuelle tilskuddsmidler til å medfinansiere en alternativ utredning av ulvens genetikk.

3. Engerdal kommune ønsker sekundært å benytte eventuelle tilskuddsmidler til andre tiltak i samråd med næringslivet, næringsapparatet og landbruksforvaltningen i kommunen.

Mindretall ønsker ikke midler:

Et mindretall på seks representanter støttet et forslag fra Snorre Lillebo, Arbeiderpartiet som lød slik: «Engerdal kommune ønsker ikke å benytte seg av tilskuddsordningen til kommuner med ulverevir.»

Sist oppdatert: 19.09.2017 12:02:34
Dele innhold