Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une
Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Styrking av legetjenesten og midler til forbedringarbeid innen helsetjenesten

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 24.09.2016 10:40:02 | Emneord (los) forsiden, Politikk
steotskop på arm

​Kommunestyret har vedtatt å styrke legetjenesten med 50% stilling i et 2-årig engasjement. Det ble også bevilget 430.000 kr til prosjektet « Organisatorisk og psykososialt forbedringsarbeid for å bedre pasientsikkerheten». I tillegg vedtok kommunestyret å gi rådmannen i oppdrag å utrede interkommunalt samarbeid innen flere områder innenfor helsetjenesten

Vedtaket er slik:

Det opprettes snarest et toårig engasjement som lege i 50% stilling ved Engerdal helsesenter. Stillingen

skal i tillegg til ordinær pasientbehandling, ha hovedansvar for etablering av alle legefaglige rutiner,

systemer og strukturer ved legekontoret. Kostnaden innarbeides i budsjett 2017-2019. Ved behov dekkes

kostnaden av disposisjonsfond.

 

Kommunestyret gjorde også følgende vedtak:

Det avsettes inntil kr 430.000,- til gjennomføring av prosjekt organisatorisk og psykososialt

forbedringsarbeid for å bedre pasientsikkerheten ved Engerdal helsesenter i 2016 og 2017. Midlene

dekkes inn ved bruk av generelt disposisjonsfond i 2016 og 2017.

 

Vedtak om utredning av interkommunalt samarbeid:

Rådmannen gis i oppdrag å utrede et samarbeid med andre kommuner innen fastlege/legetjeneste,

kommunelegefunksjoner, formidlingstjeneste og kommunalt legearbeid samt akuttplasser innen

rus/psykiatri, psykologtjenester og jordmortjenester. Utredningen med mulige løsninger legges fram for

kommunestyret.

 

Sist oppdatert: 24.09.2016 10:49:04
Dele innhold